Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 113

Prawo do rzetelnego procesu sądowego

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

PRAWO DO RZETELNEGO PROCESU SĄDOWEGO powszechna deklaracja praw człowieka i EUROPEJSKA KONWENCJA PRAW CZŁOWIEKA - każdy na prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia sprawy jego w rozsądnym terminie przez niezawisły sąd , oskarżony uznawany jest za niewinnego do czasu udowodnienia mu winy, ...

Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1470

PRAWO DO WOLNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO Powszechna Deklaracja Praw Człowieka : „Każdy ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego”, każdy ma prawo do decydowania o miejscu swojego zamieszkania, jego zmianie Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych: każdy ma prawo do ...

Prawo do wolności słowa - Prawo prasowe

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 826

PRAWO DO WOLNOŚCI SŁOWA Każdy ma prawo do wolności poglądów i wypowiedzi , każdy ma prawo do swobodnego wyrażania opinii , szanuje się wolność i pluralizm mediów , cenzura środków społecznego przekazu oraz koncesje dla prasy są zakazane.

Prawo do wolności sumienia i wyznania

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 987

PRAWO DO WOLNOŚCI SUMIENIA I WYZNANIA Prawo do wolności myśli , sumienia i religii , prawo do zmiany religii , uzewnętrznianie swej religii przez uprawianie kultur , nauczanie , praktykowania i uczestniczenie w obrzędach. Ograniczeniem tej wolności mogą być tylko sytuacje chroniące interes publiczn...

Przegląd sądownictwa konstytucyjnego

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 525

Przegląd sądownictwa konstytucyjnego Europejskie tradycje sądownictwa konstytucyjnego - tworzy się specjalne trybunały konstytucyjne podczas gdy w kulturze anglosaskiej, USA, państwach skandynawskich o zgodności aktów normatywnych z konstytucją orzekają sądy. Amerykański system sądowej kontroli ko...

Rola praw człowieka przed 1989 r.

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 553

Rola praw człowieka przed 1989 r. w Polsce i innych krajach zdominowanych przez Związek Radziecki: „Siła bezsilnych” , esej Vaclava Havla W 1977 roku w Czechosłowacji powstała karta 77 (jej rzecznikiem był m.in. Havel, za co został skarany więzieniem) Komitet Obrony Robotników → Komitet Samoobron...

Rzecznik praw obywatelskich - Cele powstania instytucji

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 735

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH - w Polsce duże zasługi dla rozwoju tego urzędu pokładła prof. Ewa Łętowska (I rzecznik) Cele powstania instytucji: zapewnienie jednostce ochrony przed naruszeniami ze strony organów państwowych. Wyodrębnienie tego...

Skargi

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 560

SKARGI: Skarga państwowa - służy każdemu państwu stronie i przeciwko każdemu państwu stronie może być wniesiona Skarga indywidualną - może być wniesiona przez każdą osobę fizyczną, organizację pozarządową, grupę osób, która uważa, że stała się ofiarą naruszenia przez jedną z Wysokich Układających ...

Stany Zjednoczone

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 553

STANY ZJEDNOCZONE Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki (4 lipca 1776) - uznaje wolność ludzi od stworzenia, wyposażenie ich przez Boga w niezbywalne prawa : życie, wolność, dążenie do szczęśc...

Umowy międzynarodowe (organizacje międzynarodowe) w wewnętrznym porząd...

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434

Umowy międzynarodowe (organizacje międzynarodowe) w wewnętrznym porządku prawnym Subsydiarny charakter ochrony międzynarodowej - utrzymuje się, że to wewnętrzne systemy prawne mają być pierwszorzędnym gwarantem praw człowieka, Strasburg „wtedy, gdy wyczerpie się droga prawna w kraju” Jeśli państwo...