Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 305

Formy rozporządzania majątkiem gmin

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

10. Formy rozporządzania majątkiem gminy: -formy zbywania lub oddawania mienia komunalnego do używania przez podmioty nie związane organizacyjnie z gminą a. sprzedaż składnika majątkowego b. użytkowanie wieczyste (tylko grunty) c. użytko...

Konceptualne składniki zarządzania miastem

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 280

22. Konceptualne składniki zarządzania miastem: Bezpośrednie: -dyspozycje kategoryczne władcze, stanowiące i odwołujące się do norm prawnych, -obejmują nakazy wykonania lub zakazy podejmowania określonych działań ,polecenie służb, -mogą tez stanowić propozycje o charakterze wspierającym. Pośred...

Pojęcie i przyczyny kongesti transportowej miasta

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 56
Wyświetleń: 826

29. Pojęcie i przyczyny kongesti transportowej miasta Nadmierne obciążenie miejskiej infrastruktury drogowej, powoduje wymierne zmniejszenie prędkości poruszania się pojazdów na obszarach miejskich i jest źródłem zwiększenia kosztów transportu. Przyczyny: niedoinwestowanie transportu i infrastrukt...

Korzysci z posiadania strategii rozwoju gminy dla samorządu terytoria...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 280

33.Korzysci wynikające z posiadania strategii rozwoju gminy dla samorządu terytorialnego: 1.subiektywne(poczucie troski o swoja gminę) 2.obiektywne, które umożliwiają eliminacje lub łagodzenie konfliktów, zapewnienie mieszkańcom oraz podmiotom gospodarczym poczucia stabilizacji ,określenie zasad z...

Marketing przestrzeni, produkt lokalny i marketing miejsca.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 742

38. Pojęcie marketingu przestrzeni, marketingu miejsca i produktu lokalnego Marketing przestrzeni - marketing nakierowany na klientów, którymi są istniejący i potencjalni użytkownicy przestrzeni. Produkt lokalny - materiał realny lub niematerialny, element struktury funkcjonalno-przestrzennej ukła...

Środki informacyjne jako narzędzie lokalnej polityki przestrzennej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 238

39. Środki informacyjne jako narzędzie lokalnej polityki przestrzennej: - są ukierunkowane na ogólne poinformowanie wszystkich zainteresowanych o możliwościach i ograniczeniach rozwoju w określonej przestrzeni, - stanowią elementy działań promocyjnych polegających na przekazywaniu odpowiednio opr...

Pojęcie i główne cechy nieruchomości gruntowej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 392

Pojęcie i główne cechy nieruchomości gruntowej: część powierzchni Ziemi stanowiąca całość wyodrębnioną granicami i będącą podmiotem odrębnego władania. cechy:stanowi własność tego samego podmiotu(osoby i jest uregulowana w jednej księdze wieczystej), -nie musi spełniać warunków ciągłości przestrz...

Uregulowania prawne dotyczące gospodarki gruntami

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 259

Uregulowania prawne dotyczące gospodarki gruntami: - ustawa o gospodarce nieruchomościami, - szczegółowe akty normatywne z zakresu prawa budowlanego, geodezy...

Krótka definicja użyczenia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

Użyczenie: reprezentują tzw.prawo zobowiązujące. Na podstawie umowy użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu przez czas oznaczony lub nieoznaczony na bezpłatne uzywanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Forma władania związana z...

Pozabudżetowe źródła finansowania rozwoju lokalnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 35
Wyświetleń: 707

Pozabudżetowe źródła finansowania rozwoju lokalnego. Granty - środki finansowe, które gmina nie musi zwracać: ten rodzaj źródła finansowania jest bardzo trudno pozyskać, restrykcyjne przepisy Kredyty - środki finansowe, które gmina musi oddać; trudne do pozyskania, restrykcyjne przepisy Obligacje -...