Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 306

Podstawowe akty prawne.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE Konstytucja RP z 1997r. Ustawa z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych Europejska Karta Samorządu Terytorialnego z 1994r. Ustawa z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym Ustawa z dnia 05.06.1998r. o samorządzie powiatowym Ustawa z dnia 05.06.1998r. o samorządzie wo...

Rodzaje struktur organizacyjnych.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 42
Wyświetleń: 595

RODZAJE STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH Kryteria podziału: Liczba szczebli hierarchicznych / rozpiętość kierowania (liczba bezpośrednich podwładnych przypadających na jednego kierownika) Smukłe Płaskie Dominujący rodzaj więzi organizacj...

Kara umowna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 651

438-484, możliwość zastrzeżenia kary umownej w postanowieniach wzorca umownego, kara umowna, a zobowiązania uboczne, charakter akcesoryjny kary umownej, kara zaliczna i kara alternatywna....

Relacje między strukturą wydatków a dochodami

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Demografia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 259

Relacje między strukturą wydatków a dochodami Zależność między strukturą wydatków a dochodami w gospodarstwie domowym Nie można osiągnąć dobrze rozwiniętego rozwoju bez dobrze rozwiniętych usług( ok. 60% usług w krajach wysoko rozwiniętych) ...

Miasto według Garniera

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

MIASTO wg Garniera - model opracowany przez Garniera - uporządkowanie struktury funkcjonalno - przestrzennej - model nie miał charakteru koncentrycznego był pośredni między tym a pasmowym - dla każdej funkcji odpowiedni teren i logiczne rozmieszczenie - tereny mieszkaniowe, produkcyjne, usługow...

Osiedle - omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 35
Wyświetleń: 602

OSIEDLE - zespół domów mieszkalnych, innych budowli i urządzeń trwałych oraz zbiorowości ludzi, którzy je zamieszkują i z innych korzystają. Na powierzchni ziemi istnieje duża różnorodność osiedli, które są klasyfikowane według rożnych kryteriów: - wielkość - osiedle samotnicze,

Starożytne miasto Chińskie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 14
Wyświetleń: 420

Starożytne miasto Chińskie: - intensywny rozwój urbanizacji to epoka dynastii Czau ( 1122 - 256 p.n.e.) wiele miast dzieliło się na 3 wyraźnie określone części niewielką dzielnicę zamieszkałą przez arystokrację dzielnica zamieszkała przez rzemieślników i kupców pola - zapewniały pożywienie ...

Starożytny Egipt

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 70
Wyświetleń: 672

Starożytny Egipt - Okres państwowości kilku tys. lat. Bardzo wysoki poziom osiągnęły trzy dziedziny Warunkujące rozwój miasta: - architektura - budownictwo - urbanistyka Miasta egipskie budowane na planie kwadratu lub prostokąta, cało...

Wskaźnik Kostrubca

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1029

Wskaźnik Kostrubca O - obwód figury P - pole figury S = 0 koło S = 1,3 sześciobok foremny S = 3,44 kwadrat S = 7 elipsa S = 10,64 trójkąt prostokątny, równormienny ...