Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 304

Ustawa z dnia 16 października 1991

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jerzy Staniewski
 • Analiza i opracowanie dokumentów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

Zgodnie z ustawą z dnia 16 października 1991 r. (z późniejszymi poprawkami) o ochronie przyrody krajowy system ochrony przyrody tworzą: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu. ...

Model generalizacji - mapa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Małgorzata Polna
 • Kartografia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784

Model generalizacji. Każda suma spostrzeżeń elementarnych jest konsekwentnie uogólniana do tzw. Granicy generalizacyjnej, którą dla podkreślenia progowości nazywamy limes generalizacji Każda treść mapy wyjściowej może być redukowana w drodze generalizacji ilościowej. Każdorazowa zmiana pojemności m...

Teoria progów generalizacyjnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Małgorzata Polna
 • Kartografia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

Teoria progów generalizacyjnych. Jeśli pojemność mapy zbliża się do granicy i stosowana generalizacja ilościowa powoduje zbyt dużą stratę informacji, to należy przejść do nadrzędnej kategorii pojęciowej i zastosować inną, odpowiednią metodę przedstawienia. Ten moment zmiany nazywa się właśnie „prog...

Koncepcja polityki przestrzennej zagospodarowania kraju - Sieć osadnic...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 392

Koncepcja polityki przestrzennej zagospodarowania kraju: -zaznaczamy podstawowe elementy sieci osadniczej kraju -zamieszczamy opis wymagań ochrony środowiska i zabytków, które należy chronić na szczeblu wojewódzkim oraz obszarów podlegających ochronie -zapis o rozmieszczeniu

Podmioty gospodarki przestrzennej - Samorząd Terytorialny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 994

Podmioty gospodarki przestrzennej Podmiotem gospodarki przestrzennej w Polsce jest samorząd terytorialny, zwłaszcza gminy(czyli burmistrz) -gmina wiejska[wójt] -gmina miejsko-wiejska[ burmistrz] -gmina miejska[prezydent] Władza ...

Teoria lokalizacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

Teoria lokalizacji -nauka o rozmieszczeniu działalności gospodarczych w przestrzeni, jej uwarunkowaniach rozwoju i wzajemnych zależnościach, zapoczątkował ją w czasach kapitalizmu rozwój przemysłu w XIX w. Era industrializacji. Powstawały również teorie dotyczące rolnictwa( teorie powierzchniowe) ...

Teorie lokalizacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 7
Wyświetleń: 784

Teorie lokalizacji to nauka o rozmieszczeniu działalności gospodarczej w przestrzeni, jej uwarunkowaniach, zależnościach, rozwoju. Nowy impuls do rozwoju gospodarki przestrzennej dała teoria lokalizacji przemysłu A. Webera (1909 r....

Typy zasięgów w kartograficznej metodzie zasięgów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

Typy zasięgów w kartograficznej metodzie zasięgów. zasięg liniowy - za pomocą wyraźnej linii wydziela się określone obszary. zasięg plamowy - jest on przedstawiony za pomocą plamy, czyli obrysowanego linią obszaru wypełnionego kolorem lub deseniem. zasięg opisowy - określa w przybliżeniu występowan...

Stropodachy - charakterystyka.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Budownictwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 574

Stropodachy to elementy konstrukcyjne pełniące rolę stropu i dachu. Dzielimy je ze względu na konstrukcję: pełne (normalne i odwrócone) wentylowane Stropodachy pełne zbudowane są ze ściśle przylegających do siebie warstw: konstrukcyjnej proizolacji izolacji termicznej izolacji przeciwwodnej ...