Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 217

Wynalazki biotechnologiczne, definicje.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

Wynalazek biotechnologiczny - rozumie się przez to wynalazek w rozumieniu art. 24, dotyczący wytworu składającego się z materiału biologicznego lub zawierającego taki materiał albo sposobu, za pomocą którego materiał biologiczny jest wytwarzany, przetwarzany lub wykorzystywany.   Materiał biologicz...

Patentowanie wynalazków biotechnologicznych.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

Za wynalazki biotechniczne których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami uważa się: sposoby klonowania ludzi sposoby modyfikacji tożsamości genetycznej linii zarodkowej człowieka stosowanie embrionów ludzkich do celów przemysłowych i handlowych sposoby mody...

Decentralizacja władzy publicznej - rozproszenie władzy publicznej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 49
Wyświetleń: 973

Decentralizacja władzy publicznej - rozproszenie władzy publicznej, to przeniesienie części uprawnień i odpowiedzialności władzy publicznej z organów władzy państwowej na organy władzy samorządowej możliwie najniższego szczebla (szczeble strukturalne nie są wzajemnie podporządkowane). Zalety decen...

Podział administracyjny Polski 1957

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1519

Podział administracyjny Polski 1957-1975 . ze szczegółowym podziałem administracyjnym Polski z 1965 (na szczeblu wojewódzkim) oraz 1973 roku (na szczeblu powiatowym). Z końcem 1956 roku Polska dzieliła się na 17 województw...

Podział administracyjny Polski 1975

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721

Podział administracyjny Polski 1975-1998 Podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998. Wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa. Utworzono 49 wo...

Podział terytorialno-administracyjny i jego rodzaje.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 42
Wyświetleń: 763

Podział terytorialno-administracyjny - trwałe rozczłonkowanie przestrzeni państwa, dokonywanie dla pewnej grupy lub określonych jednostek organizacyjnych, państwa lub jednostek niepaństwowych (wykonujących zadania państwowe). Zakres działania podmiotów wykonujących funkcje publiczne ograniczony jes...

Czynniki miastotwórcze i rodzaje miast

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Planowanie przestrzenne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 3479

Czynniki miastotwórcze i rodzaje miast: warowne - Dęblin Malbork, Frombork miasta kultu - Częstochowa, Kalwaria Zebrzydowska, Wambierzyce, Wadowice handlowe przemysłowe usługowe konieczna trwałość oddziaływania czynnika miastotwórczego i...

Kształtowanie terenów zielni - architektura krajobrazu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Planowanie przestrzenne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1078

Kształtowanie terenów zielni - architektura krajobrazu Sztuka organizowanie przestrzeni dla człowieka różnych potrzeb Uwzględnia wiedzę z zakresu kilku dziedzin: urbanistyka, architektura, nauk przyrodniczych i rolnych - botanika,

Specyfika środowiska miejskiego i klimat miast

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Planowanie przestrzenne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 847

Specyfika środowiska miejskiego Środowisko miejskie - to środowisko w znacznym stopniu przekształcone za względu na dominację 1 gatunku - człowieka, w którym zachodzi zjawisko toksykacji atmosfery, gleby i wody oraz organizmów żywych. Struktury ekosystemu miasta są zakłócone i charakteryzują się br...

System pierścieniowy, promienisty i pasmowy.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Planowanie przestrzenne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 3185

System pierścieniowy: najczęściej jest skutkiem rozmieszczenia się danych fortyfikacji - murów obronnych zaletą jest bliskość zieleni od miejsca zamieszkania wadą brak powiązania ze strefą podmiejską, sztuczność w zestawieniu z krajobr...