Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 147

Słówka z turystyki -angielski

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Goderski
 • Język angielski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

VOCABULARY LIST - TOURISM AND RECREATION II 1. EXPATRIATE - OSOBA PRZEBYWAJĄCA NA EMIGRACJII 2. SWISH - ELEGANCKI 3. GEM - KLEJNOT 4. SPIRE - IGLICA 5. COBBLED - BRUKOWANY 6. PAVEMENT - CHODNIK 7. INFATUATION - ZADŁUŻENIE 8. LYNX - RYŚ 9. POSH - WYKWINTNY 10. SAVVY - ZNAJĄCY SIE NA RZECZY 11. ...

Słówka-angielski - A SHOULDER TO CRY ON

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Alina Staniszewska
 • Język angielski
Pobrań: 7
Wyświetleń: 672

A SHOULDER TO CRY ON `in-crowd' - kilka (?) a shoulder to cry on- (osoba na ktora zawsze mozna liczyc) according to - według advice - rady, porady amusing - zabawny annoying - irytujący arrogant - arogancki attempt - spróbować attractive - atrakcyjny circle of friends - grono przyjaciół ...

Dream job-słówka angielski

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Alina Staniszewska
 • Język angielski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1099

A DREAM JOB Assignment - zadanie beat down - ubic beneath - poniżej benefits - korzyści captivated - użeczony czymś career - zawód charity - organizacja dobroczynna crushed - zdruzgotany degree - stopień demanding - wymagający depressed - przygnębiony dismissed - zwalniać z pracy downsid...

Making an impression voc list

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Alina Staniszewska
 • Język angielski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

MAKING AN IMPRESSION a bit of a clown - troche klown a bit of a loner - troche samotnik ambition - Ambicja ambitious - ambitny artistic - artystyczny assertiveness - pewność siebie balance - równowaga bloke - gość boring - nudny business card - wizytówka calm - spokojny cheerful - weso...

Bułgaria-kultura

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Wencel
Pobrań: 14
Wyświetleń: 812

http://whc.unesco.org/en/list/ Kryteria kulturowe I. "reprezentować arcydzieło ludzkiego geniuszu twórczego" II. "przedstawiać ważną wymianę ludzkich wartości, na przestrzeni dziejów lub w obszarze danego regionu świata, w zakre...

Fideikomisy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2387

Dajczak. Notatka składa się z 2 stron. FIDEIKOMISY    fideikomis = zapis powierniczy (powierzenie czegoś komuś)  początkowo – tylko obowiązek moralny   (od Augusta – ochrona prawna)    fideikomis --- duża popularność  (głównie – ponieważ legaty można było ustanowić tylko w ściśle  określonej form...

Kazusy 1

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1652

Dajczak. Notatka składa się z 3 stron. G. 2,78 własność obrazu namalowanego na cudzym podłożu większość podporządkowuje się zasadzie superfieces solo cedit (ALE: obraz wyjątkiem) mniej wartościowe przyłącza się bardziej wartościowemu rzecz niematerialna uznana jako rzecz główna (malarze zarabi...

Kazusy 2

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2597

Dajczak. Notatka składa się z 3 stron. D.7.5.3. spór nie jest między szkołami (Prokulianie- Proculus i Nerva, Sabinianie- Cassius) stan faktyczny: ktoś zapisał wierzytelność problem prawny- czy można zapisać użytkowanie? użytkowanie jest r...

Kazusy 3

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1365

Dajczak. Notatka składa się z 3 stron. D.40.5.50 stan faktyczny- dwa zapisy o niewolniku - legat- wolny z mocy prawa - fideikomis- niewolnik jego wyzwoleńcem, fidiekomisariusz jego patronem Scaevola- późniejszy zapis ważniejszy (testator ...

Kazusy I

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1407

Dajczak. Notatka składa się z 2 stron. 1. D. 41, 3. 30 (s. 72) Fragment pochodzi z justyniańskich Digestów: księga 41, tytuł 3, fragment 30. Znajduje się on we wspomnianej kompilacji w części dotyczącej zasiedzeń. Pierwotnym źródłem powyższego tekstu jest libro ad Sabinum Pomoponiusza - prawnika ...