Uniwersytet Gdański - strona 72

Statystyka - zagadnienia i interpretacja wzorów

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Gabriel Brych
 • Statystyka opisowa i ekonomiczna
Pobrań: 497
Wyświetleń: 4592

Jaka jest różnica między analizą wariancji a regresji? Analiza wariancji polega na badaniu istotności wpływu wyodrębnionego czynnika klasyfikacyjnego (zabiegu) na zmienną objaśnianą. Hipoteza jaką chcemy weryfikować to: Ho = μ1=μ2=μr c...

Przykładowe testy ze statystyki

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Manfred Mączyński
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 4347

Testy przykładowe - statystyka matematyczna 1. Dla zmiennej losowej ciągłej (produkcja sprzedana w przedsiębiorstwach przemysłowych w mln zł) o rozkładzie zbliżonym do normalnego prawdopodobieństwo realizacji tej zmiennej w przedziale od mln zł do mln zł wynosi: 0.9973, 0.9545, 2.58, 0.3413. 2. C...

Statystyka matematyczna - wzory

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Manfred Mączyński
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 7539

STATYSTYKA MATEMATYCZNA Przez zmienną losową rozumiemy zmienną, która w wyniku doświadczenia może przyjąć wartość z pewnego zbioru liczb rzeczywistych i to z określonym prawdopodobieństwem. Zmienną losową nazywamy każdą funkcję mierzalną określoną na przestrzeni zdarzeń elementarnych E i przybi...

Audit - definicja

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Zygmunt Kiełkowski
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1715

Audit: 1.    Co to jest audit? to systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z auditu oraz jego obiektywnej oceny, w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu 2.    Podaj numer  i tytuł normy mającej służącej auditowaniu. Norma ISO 190011 Wytyczne dotyczące audit...

Audit - pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Zygmunt Kiełkowski
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2387

Audit: 1.    Co to jest audit? to systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z auditu oraz jego obiektywnej oceny, w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu 2.    Podaj numer  i tytuł normy mającej służącej auditowaniu. Norma ISO 190011 Wytyczne dotyczące audit...

Zaskroniec

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wilhelm Puchała
 • Zajęcia terenowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1043

zaskroniec zmija zygzagowata perkoz dwuboczny CZAPLA SIWA KORMORAN BOCIAN BIALY labedz niemy labedz krzykliwy Gęgawa OHAR kaczka krzyzowka UHLA Lodowka samiec GaGOL nurogęś samica samiec ma czarny leb CZERNICA BIELIK ŁYSKA BAŻANT SIE...

Pytania na egzamin - Rada nadzorcza

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Konrad Filipczuk
 • Nadzór korporacyjny
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2373

Pisałam dla siebie, więc reklamacji nie uwzględniam. Użytkowanie na własną odpowiedzialność. rząd I 1) Podaj definicje nadzoru korporacyjnego mechanizm za pomocą którego interesariusze spółki współpracują ze sobą i promują swoje interesy. Jego celem jest maksymalizacja długoterminowej wartości spó...

Zagadnienie transportowe

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jarosław Rosa
 • Badania operacyjne
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2289

Badania operacyjne : p roblemy transportowe i przydziału Zagadnienie transportowe zostało po raz pierwszy sformułowane przez F. L. Hitchcocka w r. 1941, jako sposób za...

Zaskroniec

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Brunon Czuba
 • Zajęcia terenowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1001

zaskroniec zmija zygzagowata perkoz dwuboczny CZAPLA SIWA KORMORAN BOCIAN BIALY labedz niemy labedz krzykliwy Gęgawa OHAR kaczka krzyzowka UHLA Lodowka samiec GaGOL nurogęś samica samiec ma czarny leb CZERNICA BIELIK ŁYSKA BAŻANT SIEWE...

Wykłady (PIOTR KUSIO)

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Stanisław Zyskowski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2016

Historia państwa i prawa polskiego notatki spisane przez Piotra Kusio rozpowszechnianie za podaniem imienia i nazwiska 30.01.2008 - egzamin (w Auli, 10.00-12.30) Zakres materiału na egzamin: Bardach - zagadnienia wstępne  - rozdział 1 - rozdział 2 oprócz podrozdziału 8 (skarbowość) - rozdział 3 o...