Audit - definicja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1715
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Audit - definicja - strona 1 Audit - definicja - strona 2

Fragment notatki:

Audit: 1.    Co to jest audit? to systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z auditu oraz jego obiektywnej oceny, w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu 2.    Podaj numer  i tytuł normy mającej służącej auditowaniu. Norma ISO 190011 Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością/lub zarządzania środowiskowego   3.    Kto to jest auditor? Osoba mająca kompetencje do przeprowadzania auditu   4.    Co rozumiemy pod pojęciem kryteria auditu? Zestaw polityk, procedur lub wymagań, stosowanych jako odniesienie   5.    Jakie są rodzaje auditów? a)wewnętrzne b)zewnętrzne -klientowskie -certyfikacyjne   6.    Co to jest audit wewętrzny? To te, które są przez daną organizację ,,siłami własnymi” celem ustalenia skuteczności swojego systemu zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskiem. Tzw. I strony → prowadzony w całej organizacji przez własnych auditorów   7.    Co to jest audit certyfikacyjny? Prowadzony przez niezależną jednostkę w okresie uzgodnionym w umowie pomiędzy jednostką a daną organizacją. Prowadzone przez audytorów z jednostki certyfikacyjnej wobec systemu zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskiem w organizacji ubiegającej się o certyfikat   8.    Co to jest audit klientowski? Przeprowadzany przez klienta danej organizacji wobec jej systemu zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskiem w organizacji ubiegającej się w certyfikat   9.    Co jest audit I strony? Audit przeprowadzany przez pracowników / wewnętrzny   10.          Co to jest audit II strony? Audit zewnętrzny klientowski → przeprowadzany przez klienta   11.          Co to jest audit III strony? Audit zewnętrzny certyfikacyjny → przeprowadzany przez niezależne organy certyfikujące   12.          Wymień rodzaje auditów zewnętrznych. Klientowski i certyfikacyjny 13.          Jak nazywa się punkt normy ISO 9001 poświęcony auditowi? 8.2. monitorowanie i pomiary   14.Wymień kryteria doboru jednostki certyfikacyjnej? -akredytacja (uprawnienia) -doświadczenie -rynek na jakim działa -wymagania odbiorcy -dotychczasowa współpraca -podejście -lokalizacja -koszt   15.                     Podaj przykłady jednostek najbardziej prestiżowych jednostek certyfikacyjnych działających w Polsce. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz