Uniwersytet Gdański - strona 73

Modele matematyczne w ekonomii

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wit Zacharski
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1610

Program ekonomii matematycznej Studia S SL Modele matematyczne w ekonomii Podstawowe zależności funkcyjne w wyborze konsumenta Decyzje przedsiębiorstwa Teoria gier Teoria ryzyka Podręczniki: A. Blajer-Gołębiewska, L. Czerwonka, E. Pankau, M. Zielenkiewicz,

Decyzje przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wit Zacharski
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 938

DECYZJE PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU KONKURENCJI DOSKONAŁEJ Rozważenie rynku konkurencji doskonałej jest niezbędne z punktu widzenia ekonomii pozytywnej, gdyż stanowi normatywny punkt odniesienia dla warunków idealnych ta...

Podstawowe zależności funkcyjne w wyborze konsumenta

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wit Zacharski
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 791

PODSTAWOWE ZALEŻNOŚCI FUNKCYJNE W WYBORZE KONSUMENTA Wybór konsumenta pozostaje pod wpływem takich zmiennych jak preferencje, dochód, ceny produktów i czas. WIĄZKI PRODUKTOWE Zbiór wszystkich nieujemnych liczb rzeczywistych oznacza si...

Teoria gier

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wit Zacharski
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1904

TEORIA GIER Teoria gier - definiowana jako teoria podejmowania decyzji w warunkach interaktywnych (gry strategicznej) lub inaczej matematyczna teoria sytuacji konfliktowych - została stworzona przez J. von Neumanna, który stwierdził, że istota tej gry nie polega na próbie odgadnięcia intencji gracz...

Teoria ryzyka

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wit Zacharski
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1197

TEORIA RYZYKA RYZYKO oznacza możliwość osiągnięcia wartości końcowej kapitału (inwestycji, instrumentu finansowego) różniącej się od wartości oczekiwanej. Działanie w warunkach ryzyka, dotyczy podejmowania decyzji odnośnie do zdarzeń, które mogą wystąpić z określonym prawdopodobieństwem. Najprecy...

Organy ochorny prawnej

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Stanisław Zyskowski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 105
Wyświetleń: 945

ORGANY OCHRONY PRAWNEJ 1.Sądy Powszechne 1.1 Struktura do 1950 *początkowo utrzymano ustrój z 2RP z 1928 - Sądy grodzkie + sądy pracy (powiązane przez system środków odwoławczych) - Sądy okręgowe + wydziały handlowe (1 sędzia okręgowy + 2 ławników) - Sądy apelacyjne - Sąd Najwyższy *podział te...

Konstytutcja 3 Maja

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Stanisław Zyskowski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1085

KONSTYTUCJA 3 MAJA 1791 *informacja podkreślone to te na które kazał zwrócić uwagę pod kątem egzaminu/konkursu 1788- Sejm 4-letni, powołany jako konfederacja(możliwość głosowania większością głosów) 1) Ustawa o sejmikach z 24.03.1791 r. 2) Ustawa o

Inwestycje-kryteria

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Tadeusz Stepnowski
 • Controlling inwestycyjny
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1127

(str.262) Podstawowym warunkiem utrzymania lub poprawy osiągniętej przez przedsiębiorstwo pozycji na rynku jest rozwój i wzrost potencjału ekonomicznego przedsiębiorstwa. W dłuższym okresie rozwój przedsiębiorstwa powinien przyczynić się do wzrostu jego wartości oraz powiększenia majątku właściciel...

Innowacyjność i jej rodzaje

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Mirosław Otto
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 133
Wyświetleń: 4039

INOWACYJNOŚĆ I JEJ RODZAJE Innowacja- oznacza wprowadzenie czegoś nowego; rzecz nowo wprowadzona; nowość; reforma. Innowacje posiadają wiele definicji. Peter Drucker określił innowację "…jako szczególne narzędzie przedsiębiorców, za ...

Definicje z prawa konstytucyjnego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Kazimierz Karbowniczek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 707
Wyświetleń: 882

System organów państwowych w świetle konstytucji Wstęp do konstytucji RP podkreśla, iż Ustawa zasadnicza została ustanowiona jako „prawa podstawowe dla państwa, oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczności umacniającej u...