Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 57

Ekonometria egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2016

Ekonometria zestaw  0  - Finanse i Rachunkowość II rok (wszystkie grupy) Zadanie Domowe 1. Rozwiązać równanie: 1. 2 1 4 3 x 0 − 2 x 1 1 + 2 x  1 +  x  1 +  x 1 0 2 +  x 1 = 0 2.    1 2 3 3 1  − 1 0 2 1     ·  X  · 2 1 − 1 3 =    2 2...

Ekonometria egzamin zestaw 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2254

Ekonometria zestaw  1  - Finanse i Rachunkowość II rok (wszystkie grupy) Zadanie 1. Wprowadzenie do estymacji punktowej i KMRL 1. Wymień i omów założenia i tezę twierdzenia Gaussa - Markowa. Wyjaśnij dlaczego jest ono ważne. 2. Udowod...

Ekonometria egzamin zestaw 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1897

Ekonometria zestaw  2  - Finanse i Rachunkowość II rok (wszystkie grupy) Zadanie 4. W pewnym przedsiębiorstwie postanowiono zbadać zależność pomiędzy indywidualną wydaj- nością pracy pracowników ( Yt  w szt. na miesiąc) a ich stażem pracy ( Xt 1 w miesiącach) oraz faktem posiadania gospodarstwa r...

Wprowadzenie do makroekonomii.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 924

Wprowadzenie do makroekonomii. Produkt krajowy brutto (PKB, GDP) - miara wielkości produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terytorium danego kraju, niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem. Wartość dodana - przyrost wartości dóbr w wyniku określonego (danego) procesu...

POLITYKA EKONOMICZNA zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Grażyna Holik
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1211

POLITYKA EKONOMICZNA    Polityka ekonomiczna  to całokształt …. (patrz wykład 2)   Cele polityki gospodarczej – stany rzeczywistości gospodarczej i społecznej, które chce się osiągnąd w danym kraju, w  pewnym horyzoncie czasu    Cele w polityce ekonomicznej (podział wg. Winiarskiego)    c...

Zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Helena Tendera-Właszczuk
 • Marketing
Pobrań: 714
Wyświetleń: 1750

Cechy reklamy amerykańskiej  – reklama twarda, odnosi się do indywidualnych problemow i  osobistych potrzeb. Posluguje się słynnymi postaciami, skupia się na cechach produktow. Przytacza  racjonalne argumenty, wyniki badan. Wychodzi z zalozenia, ze odbiorca nic nie wie o tym produkcie.  Agresywni...

Zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK Janusz Koczanowski
 • Prawo
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2191

1. Przedmiotem prawa autorskiego jest:  każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze  2. Warunkiem zaistnienia praw autorskich jest:  ustalenie utworu w jakiejkolwiek postaci   3. Nie są przedmiotem prawa autorskiego utwory:   odkrycia i idee  4. Utwór jest przedmiotem prawa au...

Podstawowe informacje - Partycypacja pracownicza

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jarosław Piwowarczyk
 • Stosunki i partycypacja pracy
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2051

WYKŁADY & CWICZENIA: STOSUNKI I PARTYCYPACJA PRACY  Dr. Jarosław Piwowarczyk,    WYKŁAD 1 (23.02.2011)   Pytania do obrony pracy:  1.  Określ  czym  jest  pracownicza  partycypacja  w  zarządzaniu  i  omów  jej  podstawowe  efekty (owoce).  2.  Podaj podstawowe przejawy i zasady  zarządzania pa...

Stosunki pracy i partycypacja pracy wykłady i ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jarosław Piwowarczyk
 • Stosunki i partycypacja pracy
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2135

WYKŁADY & CWICZENIA: STOSUNKI I PARTYCYPACJA PRACY  Dr. Jarosław Piwowarczyk,  „Stosunki pracy w handlu wielko powierzchniowym w Polsce” J. Czarzasty, SGH, 2010.  Egzamin + zaliczenie: jeden kolos, dwie oceny: 1 czerwca 2011 (zajecia)  Forma: pisemna, 6 pytan = 3 z wykładów + 3 z ksiazki    W...

Zbiór ćwiczeń

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Konrad Kolegowicz
 • Ekonomika
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1246

Ćwiczenia 1 –  Zaliczenie: na ostatnich zajęciach zaliczenie!!     Ćwiczenia 2   CASE I  Forma organizacyjno-prawna:  z o.o.      łatwość zarządzania, niskie koszty  - brak podziału obowiązków, uczestnictwo jednego ze wspólników w innej spółce (cywilnej)  Procedura powołania przedsiębiorstwa  1....