Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 58

Ekonomika- produkcja zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Konrad Kolegowicz
 • Ekonomika
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1785

  Ćwiczenia –    Ćwiczenia 8 –    PRODUKCJA -   1.  Przedmiot produkcji     wyrób :  o  prosty (składa się z jednego elementu, brak procesów montażowych)  o  złożony (składa się z wielu wyrobów prostych)    usługa      1.  Kryterium - procesy produkcyjne (typy):  a.  Technologiczne  d.  Kontrol...

Filozofia praktyczna, szkoła cyników wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Leszek Kusak
 • Filozofia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1561

Wykład IV     ARYSTOTELES  Arystoteles  był uczniem Platona,  większość życia spędził w Atenach. System filozoficzny, który stworzył był obszerniejszy niż  Platona. Jego filozofia dzieliła się na praktyczną (etyka, polityka) i teoretyczną (fizyka, matematyka, pierwsza filozofia).    Pierwsza filo...

Metafizyka teocentryczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Leszek Kusak
 • Filozofia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1372

Wykład VII    Św. Augustyn  (354 –430) jest twórcą  metafizyki teocentrycznej  – jest to nauka o bycie, tak jak ontologia. Nazwa pochodzi z  określenia dzieła Arystotelesa, teocentryczna – oznacza, że jest to taka koncepcja o bycie, w centrum której jest Bóg.    Metafizyka teocentryczna składa si...

Etyka według Kanta

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Leszek Kusak
 • Filozofia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1848

1  Wykład XI    Etyka według Kanta.  Krytyka praktycznego rozumu (praktyczny rozum  – rozum w odniesieniu do działania). Kant próbuje zrobić to samo, co w krytyce  czystego rozumu, poszukuje uniwersalnego prawa w sferze działania, które będzie miało charakter sądu syntetycznego a priori.    Istni...

Początki filozofii- wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Leszek Kusak
 • Filozofia
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1729

Wykład I              Początki filozofii – VII/VI w p. n. e. Jońska filozofia przyrody.    1.  Na przełomie trzeciego i drugiego tysiąclecia (epoka brązu) istniały w Grecji 3 ośrodki kultury:  -  Kreta  (najstarszy  ośrodek)  –  kultura  min...

Konflikty w byłej Jugosławii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Marcin Kędzierski
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 532
Wyświetleń: 3087

Konflikty w byłej Jugosławii i ich implikacje dla sytuacji  w Europie     Geneza konfliktu  Jugosławia  to kraj sztucznie stworzony po II wojnie światowej. Nalezal do bloku socjalistycznego.  Zamieszkały był przez kilka narodowości. Rządzony był przez przywódcę Josspi Broz Tiyo.byl przywódca  jug...

Stany Zjednoczone jako hegemon polityki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Marcin Kędzierski
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1659

Stany Zjednoczone jako hegemon polityki  międzynarodowej         Zmiany w polityce USA po 11 września 2001  Ataki spotkały się ze zdecydowaną reakcją prezydenta, który ogłaszając „długą wojnę z  terroryzmem”, wydał polecenie zaatakow...

Rosja po upadku ZSRR

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Marcin Kędzierski
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 595
Wyświetleń: 2044

Rosja po upadku ZSRR    przyczyny rozpadu ZSRR  Spadek cen ropy w czasie kryzysu  Odplyw inwestycji 2008 po wojnie w Gruzji  Wzrost bezrobocia  Spadek PKB , produkcji przemysłowej  Dysproporcje biednych i bogatych  Ujemny przyrost naturalny  Tragiczna kondycja spoleczenstwa rosyjskiego  Korupcja ...

Zimna wojna - odprężenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Marcin Kędzierski
 • Międzynarodowe stosunki politycze
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1673

  Zimna wojna – odprężenie    Wojna w Wietnamie:  Wojna wietnamska była jednym z najdłuższych i najkrwawszych konfliktów, jakich doświadczył świat po 1945  roku. W sposób szczególny zawładnęła ludzką wyobraźnią, po części z uwagi na dom...

Zimna Wojna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Marcin Kędzierski
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 1113
Wyświetleń: 2856

Zimna wojna  Zimna wojna  – stan napięcia oraz rywalizacji ideologicznej i politycznej pomiędzy  Związkiem  Radzieckim  i autokratycznymi  państwami  socjalistycznymi  uzależnionymi od ZSRR a  demokratycznymi  państwami  kapitalistycznymi  pod przywództwem  Stanów Zjednoczonych. Z imnej  wojnie t...