Unijna polityka regionalna i polityka spójności

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Unijna polityka regionalna i polityka spójności - strona 1 Unijna polityka regionalna i polityka spójności - strona 2

Fragment notatki:

Unijna polityka regionalna i polityka spójności
Unijna polityka regionalna
Unijna polityka regionalna, opierająca się na zasadzie solidarności, ma przynieść korzyści regionom, które - w porównaniu ze średnim poziomem rozwoju całej UE - są w gorszej sytuacji gospodarczej i społecznej.
Cel spójności
Unijna polityka regionalna realizuje ponadto ogólny cel spójności (kohezji) - zmniejszenia dysproporcji rozwoju między regionami i krajami.
Obszary spójności:
1) spójność gospodarcza - mierzona za pomocą PKB na mieszkańca z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej
2) spójność społeczna - mierzona za pomocą wskaźnika stopy bezrobocia, jakkolwiek coraz częściej jako miernik stosuje się wskaźnik zatrudnienia (miernik określający, jaka część ludności w wieku produkcyjnym znajduje zatrudnienie)
3) spójność terytorialna - mierzona czasem dotarcia do danego obszaru z użyciem komunikacji lotniczej, drogowej i kolejowej. Używa się także wskaźnika liczby konsumentów w danym czasie
Polityka spójności UE
Dążenie UE do podwyższenia poziomu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej na jej obszarze składa się na politykę spójności UE.
Strategia Lizbońska
Strategia Lizbońska (2000 r., Lizbona) zakładała, że gospodarka UE do 2010 r. stanie się najlepiej prosperująca i najbardziej konkurencyjną gospodarką świata opartą na wiedzy.
- innowacyjność (gospodarka oparta na wiedzy)
- liberalizacja rynków (telekomunikacji, energii, transportu oraz rynków finansowych)
- przedsiębiorczość (ułatwienia w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej)
- spójność społeczna (kształtowanie nowego modelu aktywnego państwa socjalnego)
Strategia Europa 2020
W dniu 3 marca 2010 roku Komisja Europejska wydała komunikat „Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego wyłączeniu społecznemu”.
Obejmuje trzy wzajemnie ze sobą powiązane priorytety:
- rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji
- rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej
- rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczna i terytorialną
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz