Unia Europejska a zabezpieczenie społeczne

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 469
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Unia Europejska a zabezpieczenie społeczne - strona 1 Unia Europejska a zabezpieczenie społeczne - strona 2

Fragment notatki:

# UNIA EUROPEJSKA Powstała na gruncie struktur gospodarczych. Jej początki to Europejska Wspólnota Węgla i Stali, Europejska Wspólnota Atomowa, a w 1957 powstała EWG - Europejska Wspólnota Gospodarcza. Traktat o utworzeniu EWG z 1957 jest podstawą ukształtowania norm w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Jest to struktura, mająca ważne dla nas znaczenie. W dziedzinie zabezp. społ. bardzo ważny jest art.51 traktatu rzymskiego o utworzeniu EWG, który to art. po traktacie amsterdamskim otrzymał numer 42 (TA). Art.51 wprowadził 2 podstawowe uprawnienia, które adresowane były do pracowników migrujących oraz członków ich rodzin. Art. ten należał do prawa pierwotnego. Gwarantował pracownikom, którzy w okresie aktywności zawodowej przenoszą się i podejmują zatrudnienie w innym państwie i pod rządami innych systemów zabezp. społ. pełną ochronę w zabezp. społ. opartą na:
            a. sumowaniu okresów ubezpieczenia lub zatrudnienia albo zamieszkania, których spełnienie w określonym wymiarze stanowi warunek nabycia prawa do określonych świadczeń zabezp. społecznego.             b. prawie do przesyłania nabytych świadczeń pieniężnych zabezp. społecznego w ślad za ubezpieczonym niezależnie od tego, gdzie ubezpieczony po uzyskaniu tych świadczeń zamieszkiwał - pod warunkiem, że zamieszkał na terytorium Wspólnoty.  
Od początku przyjęto, ze nie chodzi o harmonizowanie, unifikowanie ani o zbliżanie systemów zabezp. społ. Art. 51 interpretowany jest w taki sposób, ze powoduje on koordynowanie krajowych systemów. Organem, który ma wdrożyć rozwiązania prawne, zawierające te 2 mechanizmy, jest Rada Wspólnot Europejskich. Na podst. upoważnienia wynikającego z tego przepisu Rada wydała 2 rozporządzenia, z których 1 ma charakter materialno-prawny a 2 ma charakter wykonawczy. Oba stają się częścią systemu krajowego każdego państwa od dnia uzyskania przez to państwo statusu państwa członkowskiego. Częścią systemu polskiego stały się z dniem 1 maja 2004. :
rozporządzenie nr 1408/71 (czyli z 1971 r) - o stosowaniu systemu zabezp. społ. do pracowników ( obecnie, od 1981 ta nazwa jest poprawiona) i osób samodzielnie zarobkujących oraz członków ich rodzin przemieszczających się na obszarze Wspólnoty. Zawiera unormowania o charakterze materialno-prawnym , uściśla na jakich warunkach, przy jakich regulacjach prawnych lub osobowych pracownik zachowa prawo do świadczeń okresowych rodzinnych, choć podlegał będzie w okresie aktywności zawodowej, różnym systemom zabezp. społ.  
rozporządzenie nr 574/72 - o wprowadzeniu środków ułatwiających stosowanie rozporządzenia 1408/71 To przepisy techniczne.
 
Pytanie - co to jest ta koordynacja na gruncie obydwu rozporządzeń? Prowadzi ona do współistnienia odrębnych krajowych systemów zabezp. społ. przy założeniu równoważenia każdego krajowego systemu przez zastosowanie jednolitych zasad postępowania określonych w rozporządzeniach oraz wspólnych łączników takich jak miejsce pracy, zamieszkania, siedziba pracodawcy, itp.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz