Umowy konkordatowe i ich zakres-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowy konkordatowe i ich zakres-opracowanie - strona 1 Umowy konkordatowe i ich zakres-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

UMOWY KONKORDATOWE I ICH ZAKRES
Konkordat polski
Podpisany 28 lipca 1993 r. w siedzibie Rady Ministrów przez arcybiskupa Józefa Kowalczyka, ówczesnego Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, i Krzysztofa Skubiszewskiego, ówczesnego Ministra Spraw Zagranicznych RP
Zgoda na ratyfikacje konkordatu została uchwalona dopiero przez Sejm III kadencji w dniu 8 stycznia 1998 r. Dokument ratyfikacyjny został podpisany przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego 23 lutego 1998 r.
Tego samego dnia konkordat ratyfikował również Jan Paweł II. Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych nastąpiła 25 marca. Konkordat wszedł w życie miesiąc później, 25 kwietnia 1998 r.
Preambuła konkordatu
Wylicza strony i pełnomocników.
Wysuwa motywy.
Określa cele partnerów.
Określa okoliczności historyczne
Akcentuje system wartości moralno-prawnych i kulturowych, na których się opiera.
Partnerstwo stron
Stolica Apostolska i Rzeczpospolita Polska maja osobowośc prawną.
W okresie PRL Episkopat 'wymuszał' swobody religijne.
Konkordat wprowadza normalne warunki.
Konkordat daje obu stronom korzyści.
Wartości moralno-duchowe
Ponadczasowe - trwałe dla rozwoju społeczeństwa i jednostek.
Interpretacja historyczna - rola Kościoła i Jana Pawła II.
Formuła konkordatu
Przestarzała? Nie - to ogólny klucz teoretyczno-prwany współistnienia i współdziałania Kościoła i Państwa.
Rozdział - w czasie Rewolucji Francuskiej i komunizmu.
SWD: autonomia! Zakłada współpracę.
Tolerancja religijna Prawa wszystkich są chroniona.
Wolność religijna i tolerancja dla innych postaw.
Kult religijny musi się dostosować do prawa polskiego.
Cmentarze wyznaniowe także dla niekatolików.
Małżeństwa konkordatowe lub cywilne.
Szkolnictwo i nauka religii.
W więzieniach, szpitalach i wojsku - kapelani.
Sytuacja finansowa
Duchowni płaca podatek osobisty zryczałtowany.
Zatrudnieni na umowę o pracę według ogólnych zasad.
Duchowna działalność gospodarcza podlega opodatkowaniu (np. fundacje)
Zbiórki publiczne za zezwoleniem.
Ofiary na rzecz Kościoła bez podwójnego opodatkowania.
Wyższe uczelnie są dofinansowane
Ochrona innych wyznań
Taka, jak Kościół katolicki. Zwykle pociąga za sobą umowy z innymi Kościołami.
Konkordat jest umowa międzynarodową. Nowelizacje np. w zawieraniu małżeństw.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz