Umowa o dzielo - niewykonanie, zakonczenie stosunku prawnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowa o dzielo - niewykonanie, zakonczenie stosunku prawnego - strona 1

Fragment notatki:


Mimo niewykonania dzieła na zamawiającym ciąży obowiązek zapłacenia wynagrodzenia jeżeli:
Wykonanie dzieła doznało przeszkody z przyczyn dotyczących zamawiającego - nawet przez niego niezawinionych /art. 639 KC/
Zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie zaoszczędził z powodu niewykonania dzieła
Dzieło uległo zniszczeniu albo uszkodzeniu wskutek wa dliwości materiału dostarczonego przez zamawiającego lub w następstwie wykonania dzieła według jego wskazówek /art. 641 KC/
Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odstępuje od umowy /art. 644 KC/
Zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie zaoszczędził z powodu niewykonania dzieła Zakończenie stosunku prawnego. Przyczyny: Odebranie dzieła bez zastrzeżeń przez zamawiającego.
Dopóki dzieło nie zostało ukończone - zamawiający może w każdej chwili odstąpić za zapłatą umówionego wynagrodzenia /art. 644 KC/
Inne przypadki przedterminowego wygaśnięcia stosunku dzieła w wyniku odstąpienia przez jedną ze stron /art. 631, 635, 636, 637 § 2, art. 640 KC/
Przedawnienie. Roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem dwóch lat od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane - od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane. /art. 646 KC/
Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady dzieła wygasają po upływie terminów zawitych określonych w przepisach o sprzedaży /art. 638, 568, 576 KC/
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz