Umowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1722
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowa - strona 1 Umowa - strona 2 Umowa - strona 3

Fragment notatki:


Dobry   kontrakt   i dobra   umowa: •   Tworzy   ład   w zachowaniach   stron •   Promuje   współpracę,   a   nie konflikt •   Przynosi   obopólne   korzyści •   Etc. Umową   nazywamy   zgodne   oświadczenie   woli   dwóch   (lub   więcej)   stron   złożone   w   celu   ustanowienia, zmiany   lub  zniesienia   stosunku   prawnego. Stosunek   prawny   to   stosunek   społeczny   regulowany   przez   prawo,   tj   zespół   norm   wydanych   lub usankcjonowanych   przez   państwo   i zagwarantowanych   przymusem   państwowym. K         C                a        r      t     .          6        6         4              (    s       e            p       o       c       z       y       t    a        j        i       p       r     z       e        p       i    s       z           j   a        k           c      i        s      i    ę            b       ę        d       z       i    e            c      h       c       i    a        ł    o       ) Radziecki   rzutnik   spalinowy Normy   prawne •   Bezwzględnie   obowiązujące   (imperatywne)   -   zastosowanie   ich   nie może   być   wyłączone, ograniczone   lub  zmienione   wolą   stron. Umowa   o   płatne   morderstwo   byłaby   bezwzględnie   nieważna,   gdyż   prawo   zabrania mordowania   ludzi. W   prawie   budowlanym   -   kierownikiem   budowy   musi   być   ktoś,   kto   ma   odpowiednie uprawnienia.   Nawet   jeśli   obie   strony   by   się   zgadzały,   że   Włodek   z   3   klasami   szkoły podstawowej   może   być   kierownikiem   budowy,   to   prawo   tego   zabrania. •   Względnie   obowiązujące  (dyspozytywne)   - stosuje   się   je wtedy,   gdy   spraw,   których   norma dotyczy   strony   nie uregulowały   w umowie   w ogóle,   bądź  uregulowały,   lecz w   sposób niekompletny   lub  niezrozumiały. Czyli   zapis  zgodny   z   przepisami,   kompletny   i zrozumiały   wyłącza   normy   prawne   względnie obowiązujące. Zasada   swobody   umów Wyraża   się   ona   w   możliwości   swobodnego: •   Decydowania   o   zawarciu   umowy

(…)

… od rzeczywistych kosztów
○ Ryzyko głównie po stronie wykonawcy
○ Za przerzucenie ryzyka na wykonawcę - zapłata
○ Klient płaci za roboty, które mogą nie być wymagane
○ Klient zna swoje zobowiązania finansowe w momencie podpisania umowy (ryczałt) lub
może je w znacznym stopniu przewidzieć (zestaw niezmiennych cen jednostkowych)
○ Brak konieczności kontroli kosztów wykonawcy
○ Konieczność kontroli ilości i jakości…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz