Rynek inwestycyjny i kontrakty budowlane

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - Deficyt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Furmańska-Oćwieja
 • Rynek inwestycyjny i kontrakty budowlane
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1078

Czy   inwestycje   zagraniczne   wpływają   pozytywnie   na kraj   przyjmujący   inwestycje? To   zależy. Uwarunkowania   napływu   i   działalności   kapitału   zagranicznego   w Polsce Inwestycje   zagraniczne  wpływają   w   większości   pozytywnie   na kraj   przyjmujący. Inwestycje   zagranicz...

Popyt budowlany

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Furmańska-Oćwieja
 • Rynek inwestycyjny i kontrakty budowlane
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1211

Jak kształtował   się PKB   (wzrost   w stosunku   do   roku   poprzedniego): 1995 7% 1996 6% 1997 7% 1998 4.8% 1999 4.1% 2000 4% 2001 -1.5% 2002 1.5% 2003 3.9% 2004 5.3% 2005 3.6% 2006 6.2% 2007 6.8% 2008 5.1% 2009 3.2% 2010 2.8% 2011 2% Wielkość   PKB   jest   ściśle   związana   z   wielkością...

Popyt w sferze produkcyjnej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Furmańska-Oćwieja
 • Rynek inwestycyjny i kontrakty budowlane
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1064

Popyt   w   sferze   produkcyjnej Metoda   udziału   robót   budowlanych   w   produkcyjnych   nakładach   inwestycyjnych   (metoda udziałowa) Polega   na uzależnieniu   popytu   budowlanego   na obiekty   produkcyjne   od   wielkości   inwestycji   w poszczególnych   grupach,  działach   Europej...

Popyt w sferze usługowej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Furmańska-Oćwieja
 • Rynek inwestycyjny i kontrakty budowlane
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1078

Popyt   w   sferze   usługowej Popyt   w   sferze   usługowej   w   długim okresie   jest   uzależniony   od   liczby  ludności   oraz   poziomu dochodu   społeczeństwa. Im   większa   liczba   ludności tym   większy   popyt,   np.   w   okresie   wyżu   demograficznego   następuje   wzrost popyt...

Umowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Kosecki
 • Rynek inwestycyjny i kontrakty budowlane
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1673

Dobry   kontrakt   i dobra   umowa: •   Tworzy   ład   w zachowaniach   stron •   Promuje   współpracę,   a   nie konflikt •   Przynosi   obopólne   korzyści •   Etc. Umową   nazywamy   zgodne   oświadczenie   woli   dwóch   (lub   więcej)   stron   złożone   w   celu   ustanowienia, zmiany   lub...