Umorzenie i zwrot grzywny w celu przymuszenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1617
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umorzenie i zwrot grzywny w celu przymuszenia - strona 1

Fragment notatki:

Umorzenie i zwrot grzywny w celu przymuszenia Jeśli obowiązek dla którego została nałożona grzywna został wykonany , to nałożone a nieuiszczone lub nieściągnięte grzywny w celu przymuszenia podlegają umorzeniu , ale dzieje się tak tylko na wniosek zobowiązanego.
Brak wniosku zobowiązanego nakłada na organ obowiązek ściągnięcia grzywny w trybie administracyjnych należności pieniężnych.
Organ egzekucyjny wydaje w tej sprawie postanowienie , na które służy zażalenie .
W przypadku wykonania obowiązku określonego w tytule wykonawczym, nałożone i uiszczone lub ściągnięte grzywny mogą być zwrócone w wysokości 75 % lub w całości na wniosek zobowiązanego.
O zwrocie orzeka organ egzekucyjny w wyniku łącznego spełnienia 3 przesłanek:
wykonania obowiązku określonego w tytule wykonawczym
złożenia wniosku o zwrot grzywien
wystąpienia uzasadnionych przypadków których ocena należy do organu egzekucyjnego
Formą prawną rozstrzygnięcia jest postanowienie , na które nie przysługuje zażalenie . Organy egzekucyjne mogą zwrócić grzywnę po uzyskaniu zgody organu wyższego stopnia.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz