Grzywna w celu przymuszenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Grzywna w celu przymuszenia - strona 1 Grzywna w celu przymuszenia - strona 2

Fragment notatki:

Grzywna w celu przymuszenia Zakres stosowania
jedyny środek o charakterze przymuszającym,ma oddziaływać pośrednio poprzez dolegliwość, ma skłonić zobowiązanego lub osoby czuwające nad wykonaniem obowiązku do jego wykonania. Zastosowanie:
obowiązek polega na znoszeniu lub zaniechaniu czegoś np. Niedopuszczenie do naprawy przewodów i urządzeń przez użytkownika wieczystego nieruchomości
obowiązki osobiste których nie może spełnić zamiast zobowiązanego inna osoba np. Szczepienie
gdy zastosowanie innych środków egzekucyjnych jest niecelowe np. Wiadomo że zobowiązany nie będzie w stanie ponieść kosztów wykonania zastępczego, a grzywna ma go skłonić do samodzielnego wykonania obowiązku
Tryb zastosowania grzywny w celu przymuszenia
grzywna może być zastosowana do:
osób fizycznych - jeśli brak zdolności do czynności prawnych to grzywna na przedstawiciela
osób prawnych
jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
w 2 ostatnich przypadkach grzywnę nakłada się na osobę powołaną do czuwania nad wykonaniem przez zobowiązanego obowiązków, także na pracownika lub osobę odpowiedzialną za dany rodzaj obowiąku np. na podstawie statutu , a gdy nie można ustalić kto jest odpowiedzialny na przedstawiciela ustawowego
Nałożenie grzywny na przedstawicieli lub osoby odpowiedzialne nie wyklucza nałożenia grzywny także na zobowiązanego jeśli jest to niezbędne dla wykonania podlegającegoegzekucji obowiązku.
Grzywna może być nakładana wielokrotnie w tej samej lub wyższej kwocie. Wyjątek: grzywna z prawa budowlanego - zawsze jednorazowa.
Granice grzywien:
dolne granice nie określone
muszą być nakładane zgodnie z ogólnymi zasadmi np. celowości itp.
10 000 zł jednorazowo w przypadku osób fizycznych i ich przedstawicieli oraz suma wszystkich grzywien nie większa niż 50 000 zł
50 000 zł jednorazowo na osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz suma wszystkich grzywien nie większa niż 200 000 zł
jednorazowa grzywna w celu całkowitej lub częściowej rozbiórki budynku nie określona kwotowo tylko obliczana w skomplikowany między innymi na podstawie powierzchni budynku
Nieuiszczenie grzywny skutkuje ściągnięciem jej w trybie egzekucji należności pieniężnych. Podstawa - postanowienie o nałożeniu grzywny
organ wydający - wierzyciel
Jeśli organ wydający postanowienie jest jednocześnie organem właściwym do prowadzenia postępowania to wszczyna postępowanie z urzędu
Obowiązek uiszczenia grzywien nie przechodzi na następców prawnych zobowiązanego gdyż jest to obowiązek o charakterze osobistymi wygasa z śmiercią zobowiązanego.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz