Umiejętność negocjowania w biznesie - streszczenie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umiejętność negocjowania w biznesie - streszczenie - strona 1 Umiejętność negocjowania w biznesie - streszczenie - strona 2 Umiejętność negocjowania w biznesie - streszczenie - strona 3

Fragment notatki:


Elizabeth M. Christopher „Umiejętność negocjowania w biznesie” Książka omawia przede wszystkim negocjacje w biznesie, lecz można te same wskazówki wykorzystać w rozmowach dotyczących spraw osobistych. Doradza czytelnikowi, jak zdobyć przewagę bez agresji, jak przekonywać bez wywierania przymusu i jak osiągnąć cele, nie pozbawiając innych osób satysfakcji.
W KSIĄŻCE PRZYJĘTO NASTĘPUJĄCE ZAŁOŻENIA : 1. Negocjacje stanowią formę porozumienia miedzy ludźmi, a więc ludzki pierwiastek jest zasadniczym elementem wszelkich negocjacji.
2. Negocjacje wymagają zaangażowania co najmniej dwóch stron.
3. Warunkami negocjacji jest:
- ustalenie różnic między stronami
- przyjęcie przez strony do wiadomości, że negocjacje są najlepszym sposobem zlikwidowania dzielących je różnic
- wiara stron w możliwość przyjęcia kompromisu.
4. Każda z negocjujących stron ma pewną przewagę nad drugą.
I. STYL NEGOCJOWANIA 1. Ustalenie priorytetów w negocjacjach zarówno dla siebie jak i dla innych 2. Znalezienie własn ego styl u negocj owania Innowator - bada wiele aspektów danej sytuacji, myśli szerokimi kategoriami, znajduje nowe możliwości, poszukuje odkrywcze, twórcze i perspektywiczne sposoby rozwiązywania problemów. Może być postrzegany jako marzyciel niezdolny do podejmowania decyzji, dlatego potrzebna jest mu umiejętność porozumiewania się z innymi, poczucie rzeczywistości oraz stanowczość w podejmowaniu decyzji
Negocjator komunikatywny - tworzy więzi, negocjacje opiera na pracy grupowej, uwzględnia potrzeby innych, uważa uczucia za czynnik równie ważny jak fakty. Postrzegany może być jako człowiek sentymentalny, dlatego powinien nauczyć się słuchać, brać pod uwagę fakty i opierać się na kryteriach obiektywnych, a nie emocjonalnych
Negocjator proceduralny - opiera się na faktach, dowodach, porządku, planowaniu. Niekiedy postrzegany jest jako człowiek drobiazgowy, pedant, biurokrata, dlatego powinien brać pod uwagę nie tylko fakty, ale odczucia innych, uwzględniać zmiany i innowacje, a nie tylko obowiązujące przepisy
Negocjator energiczny - sam rzuca wyzwania, przeprowadza zmiany, podejmuje decyzje i spodziewa się szybkich wyników swoich działań. Bywa postrzegany jako osoba twarda, a nawet agresywna, dlatego powinien uwzględniać odczucia innych, uczyć się cierpliwości i odwlekać podejmowanie decyzji do momentu zdobycia istotnych informacji II. UMIEJĘTNOŚĆ MÓWIENIA I SŁUCHANIA Efektywne słuchanie zadawanie pytań, parafrazowanie wypowiedzi, powtarzanie ustaleń, mówienie w sposób jasny, krótkimi zdaniami, robienie między nimi przerw, by druga strona miała możliwość zadania pytań lub skomentowania stwierdzeń


(…)

…, których pozycja na rynku pracy jest słabsza V. PRACODAWCY I PRACOWNICY
1. Dobór odpowiednich pracowników - kwalifikacje zawodowe
- angażowanie osób o cechach przywódczych i twórczych
- rozmowa kwalifikacyjna 2. Ocena jakości pracy zatrudnionych
- podstawa do nagradzania lub karania pracowników
- podstawa do ustalenie potrzeb szkoleniowych i podnoszenia kwalifikacji
- instrument selekcjonowania pracowników tj…
… podejmujących decyzje lub tych, które mają na nie wpływ
badanie opinii - gromadzenie informacji w celu poprawienia własnej pozycji negocjacyjnej (zasięganie opinii, ankietowanie itp.)
obrona sprawy - zaangażowanie zawodowego adwokata, sekretarki szefa, jego asystenta lub zastępcy, których rola polega w pewnym sensie również na eliminowaniu potencjalnych kłopotów w tym wypadku zwierzchnika
adwokat diabla…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz