Negocjacje - istota, definicje, rodzaje, znaczenie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 287
Wyświetleń: 3689
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Negocjacje - istota, definicje, rodzaje, znaczenie - strona 1 Negocjacje - istota, definicje, rodzaje, znaczenie - strona 2 Negocjacje - istota, definicje, rodzaje, znaczenie - strona 3

Fragment notatki:


Temat: Negocjacje - istota, definicje, rodzaje, znaczenie . Teoria gier a negocjacje. Negocjacje handl., dypl. rokowania, pertraktacje.   Negocjant przest. kupiec, handlowiec, hurtownik.   Negocjator ten, kto prowadzi rokowania, układy (w czyimś imieniu).  
(Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych W. Kopalińskiego, online)
Otia post negotia - „najpierw obowiązek, później przyjemność”.
Negocjacje „Są podstawowym sposobem uzyskania od innych tego, czego chcemy. Jest to zwrotny proces komunikowania się w celu osiągnięcia porozumienia w sytuacji, gdy ty i druga strona związani jesteście pewnymi interesami, z których jedne są wspólne, a inne przeciwstawne.” (Fisher, Ury, 2000)
„Proces, w jaki próbujemy wpływać na innych, aby pomogli nam zaspokoić nasze potrzeby, biorąc jednocześnie pod uwagę ich potrzeby.” (Lewicki i in, 1993)
„Proces, w którym przeciwstawne stanowiska są łączone we wspólną decyzję.” (Zartman, Berman, 1994)
„Dyskusja między dwoma lub więcej stronami, których deklarowanym celem jest likwidacja różnicy interesów, aby w ten sposób uciec z sytuacji konfliktu społecznego. Stronami mogą być jednostki, grupy, organizacje lub jednostki polityczne takie jak narody. Różnica interesów oznacza, że strony mają niezgodne preferencje wyboru pomiędzy możliwymi rozwiązaniami.” (Pruitt, Carnevale, 1993) „Proces komunikacyjno - decyzyjny, w którym strony dobrowolnie starają się rozwiązać konflikt tak, aby uzyskany rezultat był możliwy dla nich do przyjęcia.” (Brdulak, Brdulak, 2000) Rodzaje negocjacj i: integratywne (kooperacyjne) - dystrybutywne (rywalizacyjne) w warunkach wyboru - w warunkach przymusu wewnątrz organizacyjne - zewnątrz organizacyjne wieloetapowe wielostronne Warunki podjęcia negocjacji Istnieje obustronna gotowość zawarcia kontraktu.
Istnieje obszar konfliktu i obszar wspólnoty interesów. Dysponujemy wystarczającym poziomem uprawnień decyzyjnych.
Jesteśmy właściwie przygotowani.
Mamy obiektywnie coś do zaoferowania i zyskania.
Nie jesteśmy w stanie silnego napięcia emocjonalnego.
Nie ma innych możliwości osiągnięcia celu.
Proces negocjacji - całość wydarzeń i interakcji, jakie zachodzą pomiędzy stronami przed osiągnięciem wyniku.
Proces negocjacji w wąskim znaczeniu - obejmuje wydarzenia rozgrywające się przy stole rozmów od rozpoczęcia aż do ich zakończenia porozumieniem albo fiaskiem.
Proces negocjacji w szerokim znaczeniu - uwzględnienie elementów leżących poza bezpośrednimi rozmowami stron: przyczyn podejmowania negocjacji, przygotowania, uwarunkowań podejmowania decyzji po obu stronach, stosunków wzajemnych, czynników kulturowych i osobowościowych itp.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz