Ukonstytuowanie filozofii

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ukonstytuowanie filozofii - strona 1 Ukonstytuowanie filozofii - strona 2 Ukonstytuowanie filozofii - strona 3

Fragment notatki:

Ukonstytuowanie filozofii:
Jakim sposobem mędrzec → filozof uzyskali prestiż, dlaczego treści, których nauczał były ważne dla Greków. /jak doszło do ukonstytuowania urzędu filozofa /społeczny urząd//.
Powszechną praktyką w kulturach magicznych jest wieszczenie - mantyka. Wieszczenie odbywa się przez wieszcza, który wprowadzany jest w wyjątkowy stan pobudzenia /stosowanie środków narkotycznych, diety, tańce, itp. wprowadzające w trans/. Platon: filozofia rodzi się z szaleństwa; cztery rodzaje:
erotyczne
misteryjne
Specyficzny rodzaj komunikacji/interakcji społecznej → potrzebne są co najmniej dwie osoby.
Mistycyzm jest sposobem szukania akceptacji społecznej dla nowych treści → zmiana perspektywy religijności, aby przekonać do nowej interpretacji potrzebne są doświadczenia irracjonalne /trans, objawienie, stygmaty, itp./.
Odtwarzając ideał Greków okazuje się, że jest to człowiek mądry, przesłanka budująca prestiż mędrca → mądrość najwyższa dla człowieka /VII - VIII w. p.n.e./ → filozofia, która się pojawia wykorzystuje prestiż człowieka mądrego.
Praktyki kulturowe Grecji zagadki:
początkowo charakter religijny;
zagadka - problema;
rozwiązywanie ich również wymagało mędrców;
mity tebańskie /zwłaszcza mit o sfinksie/ → świadectwo ważności zagadek w kulturze Greckiej;
mędrcowi, który nie odgadnie zagadki grozi śmierć /mit o Homerze, który nie odgadł zagadki/;
twórczość starożytna jest zapisana w formie zagadek → dla greków codzienność;
zagadka jako podstawa nauczania dla dzieci;
Dialektyka - sztuka rozmowy /najstarsza jej postać/:
Rozmowa kończąca się ustaleniem prawdziwości jednej z hipotez; mechanizm z dialektyki narodzin rozumu;
Rozum → zasada dowodu dedukcyjnego, implikacji → z racji wyprowadza się pewne następstwa na mocy rozumowania. Mowa o bytach inteligibilnych /nie empirycznych/ → filozofia ma ułatwić dyskusje ku odkrywanie takich bytów.
Każdy partycypujący w rozmowie nie zna wniosku końcowego i całości przesłanek → rozwija dedukcje dyskusji. Traktaty filozoficzne:
Platon - 36 dialogów, żadnego traktatu sensu stricto; pismo traktował jako nośnik dla pamięci, uważał że nie powinno się przelewać na papier najważniejszych myśli.
Tworząc interpretacje tworzymy coś wiarygodnego lub prawdopodobnego - nie prwadziwego. Interpretacja musi być rozpoznawalna → czytelnik musi wiedzieć o czym czyta.
Jakie elementy budują specyfikę myślenia filozoficznego? /magię pewne kręgi kontynuowały, inne reflektowały w charakterystyczny sposób - buddyści, europa zmieniła na myślenie filozoficzne/.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz