Układy obciążeń - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Układy obciążeń - wykład - strona 1 Układy obciążeń - wykład - strona 2 Układy obciążeń - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Układy obciążeń. Wybór układu obciążeń
Na obiekty inżynierskie mogą działać różnego rodzaju obciążenia, a ich prawdopo­dobieństwo wystąpienia, w tym prawdopodobieństwo wystąpienia równoczesnego, jest różne. Odmienny jest również wpływ działania danego typu obciążenia na bez­pieczną eksploatację czy trwałość. Z tego powodu niektóre obciążenia, np.: cięża­rem stałym czy obciążeniem eksploatacyjnym, powinno się zawsze uwzględniać, przy założeniu, że ma ono podstawowe znaczenie przy wymiarowaniu konstrukcji jako całości lub poszczególnych jej elementów, a inne obciążenia, jak np. parcie wiatru czy wpływy termiczne, w niektórych typach konstrukcji, mogą być pominię­te lub uwzględnione z mniejszą wagą (z obniżeniem współczynnika bezpieczeń­stwa), ze względu na mniejszy, a niekiedy pomijalnie mały wpływ na bezpieczeń­stwo eksploatacji czy trwałość obiektu lub jego części.
Stany graniczne sprawdza się zawsze dla najniekorzystniejszych kombinacji obciążeń mogących wystąpić równocześnie. Sprawdza się tylko miarodajne i mogą­ce realnie wystąpić kombinacje. Zgodnie z normą PN [33] należy sprawdzić trzy układy obciążeń: - układ podstawowy P, - układ dodatkowy PD,
- układ wyjątkowy PW.
Układ podstawowy jest kombinacją obciążeń podstawowych.
Układ dodatkowy jest kombinacją obciążeń obejmującą wszystkie obciążenia stałe, łącznie ze wszystkimi zmiennymi, które mogą wystąpić - podstawowymi i dodatkowymi.
Układ wyjątkowy jest kombinacją obciążeń stałych oraz tych zmiennych, któ­re występują z jednym obciążeniem wyjątkowym.
W zależności od przyjętego układu obciążeń z tablicy 7.1 przyjmuje się odpo­wiednie wartości współczynników obciążeniowych. Odpowiednio dla wszystkich rozpatrywanych obciążeń uwzględnia się wartości z kolumny 3,4 lub 5. Zastosowa­nie zróżnicowania współczynników obciążeń w zależności od przyjętego układu uwzględnia m.in. prawdopodobieństwo równoczesnego ich wystąpienia. Przedsta­wiony tok rozumowania umożliwia zrezygnowanie ze stosowanego w innych nor­mach, opartych na zasadzie rozdzielonych współczynników bezpieczeństwa, współ­czynnika jednoczesności występowania obciążeń i///, ustalanego w zależności od tzw. sytuacji obliczeniowej, a którego wartość ma związek z przyjętą w oblicze­niach kombinacją rodzajów obciążeń.
Za miarodajny do wymiarowania konstrukcji uważa się układ obciążeń, który przy uwzględnieniu stosownych współczynników obciążeniowych da większą war­tość sił wewnętrznych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz