układy napędowe - opracowanie pytań kolokwium

Nasza ocena:

3
Pobrań: 595
Wyświetleń: 2569
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
układy napędowe - opracowanie pytań kolokwium - strona 1 układy napędowe - opracowanie pytań kolokwium - strona 2 układy napędowe - opracowanie pytań kolokwium - strona 3

Fragment notatki:

Zestaw I
Zad 1. Wpływ katalizatora miedzi, żelaza oraz wody na liczbę kwasową.
Liczba kwasowa – wartość która charakteryzuje kwasowość układu; jest to ilość miligramów
czystego KOH (wodorotlenku potasowego), która jest niezbędna do zmiareczkowania (zobojętnienia)
pobranej próbki w odniesieniu do jej masy.
‫ܥ‬௡ ‫ܸ כ‬
Lk ൌ ‫ܯ‬௄ைு ሺ

݉௣
Lk – liczba kwasowa
MKOH – masa molowa substancji użytej do miareczkowania
Cn – stężenie molowe substancji użytej do miareczkowania
Mp – masa próbki
Bez katalizatora
Bez katalizatora
Fe
Fe
Cu
Cu
Bez H2O
z H2O
Bez H2O
z H2O
Bez H2O
z H2O
Czas pracy
3500
3500
3500
400
3000
100
Liczba kwasowa
0,17
0,90
0,65
8,10
0,89
11,2
Zad 1. (II wersja) Wskaźnik wiskozowy cieczy hydraulicznej
Wskaźnik lepkości IW (wskaźnik wiskozowy) - Wskaźnik lepkości jest liczbą charakteryzującą
zależność lepkości oleju smarowego od temperatury.
Oleje o dużym wskaźniku lepkości charakteryzuje mała zmiana lepkości przy zmianie temperatury i
lepiej spełniają wymagania stawiane olejom smarowym niż oleje o małym wskaźniku lepkości.
Zad 2. Straty przepływu w szczelinie płaskiej ruchomej i nieruchomej; sprawność objętościowa
Strata objętościowa w elemencie hydraulicznym występuje w różnego rodzaju szczelinach. Rodzaj
szczeliny i jej położenie w elemencie hydraulicznym decydują o wartości straty. Szczelinowe straty
objętościowe wyznaczane są wychodząc z podstawowego równania przepływu Stokesa:
߲ܸ
1
൅ ܸሺ݃‫ܸ ݀ܽݎ‬ሻ ൌ ܸ ሺ݀݅‫ݒ ݀ܽݎ݃ ݒ‬ሻ െ ݃‫݌ ݀ܽݎ‬
‫ݐ‬
‫݌‬
‫ݎ ݖܽݎ݋‬ó‫݅ܿ ܽ݅݊ܽݓ‬ą݃ł‫݋‬śܿ݅ ‫݌݁ݖݎ݌‬ł‫:ݑݓݕ‬
݀݅‫ ܸ ݒ‬ൌ 0
Szczelina płaska o nieruchomych ściankach
Ciecz przepływa między nieruchomymi ściankami odległymi od siebie o wartość b.
߲ ଶ ‫݌1 ݔ‬

߲‫ ݖ‬ଶ 1‫ݔ‬
Prędkość przepływu w przekroju poprzecznym:
0ൌܸ
‫ݔ‬ൌ
1 ݀‫ ݌‬ଶ
‫כ‬
ሺ‫ ݖ‬െ ܾ‫ݖ‬ሻ
2ߤ ݀‫ݔ‬
Natężenie przepływu:

Średnia prędkość w szczelinie
ܳ ൌ න ‫ݔ‬ሶ ‫݀ݓ‬௭
∆‫ݓܾ݌‬
ܳൌ
12ߤ݈
ܸൌ

∆‫ ܾ݌‬ଶ
12ߤ݈
Szczelina płaska o ruchomych ściankach
Jedna ścianka jest stała a druga ruchoma albo jedna porusza się względem drugiej, Straty zależą od
prędkości ruchu ścianke oraz zwrotu tej prędkości w stosunku do zwrotu prędkości cieczy
Rokład prędkości:

ௗ௣

‫ ݔ‬ൌ ଶఓ ‫ כ‬ௗ௫ ሺ‫ ݖ‬ଶ െ ܾ‫ݖ‬ሻ േ ௕ೄ ‫ݖ‬
Nat eżenie przepływu:

ܳ ൌ න ‫ݔ‬ሶ ‫݀ݓ‬௭

ܳൌ
+ przy zgodnych prędkościach
- przy przeciwnych prędkościach
S
∆௣௕௪
ଵଶఓ௟

௎ೞ ௕ ௪

Sprawność objętościowa
Straty objętościowe określone dla oszczególnych węzłow konstrukcyjnych elementów hydraulicznych
pozwalają wyznaczyć całkowią liczbę strat objętościowych
ܳௐ௒
ߟ௏ ൌ
ܳௐா
ܳௐா െ ∆ܳ
∆ܳ
ߟൌ
ൌ1െ
ܳௐா
ܳௐா
Straty hydrauliczne:
ߟ௛ ൌ
Straty całkowite
ܲ௥௭
∆ܲ
ൌ1െ
ܲ௧௘௢௥
ܲ௧௘௢௥
ߟ஼ ൌ ߟ௛ ‫ߟ כ‬௏ ൌ
ܲ௭
∆ܲ
ൌ1െ
ܲଵ
ܲଵ
Zad 3. Przekładnia hydrostatyczna o równoczesnej regulacji.
Zestaw II
Zad 1. Polimeryzacja, liczba kwasowa i liczba neutralizacji.
Polimeryzacja- to proces wytrącania produktów asfaltowych z cieczy ( Produkty asfaltowe są
elementami zanieczyszczenia układu). Produkty asfaltowe mogą prowadzić to tzw. Obliteracji – czyli
na zarastaniu szczelin.
Utlenianie – prowadzi do

(…)

… substancji użytej do miareczkowania
Mp –masa próbki
Zad 2. Straty hydrauliczne w układzie, sprawność instalacji i hydrauliczna elementu.
Sprawność hydrauliczna instalacji – jest to skuteczna wartość ciśnienia Δps, którą silnik może
wykorzystać do napędu maszyny roboczej lub mechanizmu, jest różnicą ciśnienia tłoczenia po
ograniczonego zaworem maksymalnym i sumy strat w przewodach.
Δps=po-Δp
Δp - suma…
… zależy od Liczby Reynoldsa :
Re=V*d/ν
ν – lepkość kinematyczna
Dla przepływu Laminarnego λ =64/Re
Dla przepływu Turbulentnego λ=0,3164Re-0.25
Straty miejscowe :
Występują na przykład w łukach, kolankach itp.
Miejscowe spadki ciśnienia:
Λp=ξ * δ/2 * V2
ξ- współczynnik strat miejscowych
δ- gęstość cieczy V – średnia prędkość przepływu
Straty objętościowe – w układzie hydraulicznym występujące w elementach…
…, sprawność całkowita.
elementów
Zestaw IV
Zad 1. Schemat konstrukcyjny zaworu bezpieczeństwa, zaworu redukcyjnego i różnicowego.
Zawór redukcyjny, pośredniego działania:
Zawór przelewowy (bezpieczeństwa):
Zawór różnicowy:
Zad 2. Synchronizacja prędkości 2 silników hydraulicznych.
Δp’=const.
Δp= Δp’+ Δp’’
Δp’’≠const.
Dławienie w synchronizatorze jest sumą dławienia stałego i zmiennego.
Synchronizator…
… dynamiczna, moduł sprężystości, współczynnik ściśliwości cieczy.
Liczba Kwasowa – wartość, która charakteryzuję kwasowość układu, jest miarą utleniania cieczy. Jest
to ilość miligramów czystego wodorotlenku potasowego (KOH), która jest niezbędna do
miareczkowania pobranej próbki w odniesieniu do jej stałej masy
‫ܥ‬௡ ‫ܸ כ‬
Lk ൌ ‫ܯ‬௄ைு ሺ

݉௣
Lk – liczba kwasowa , MKOH- masa molowa substancji użytej…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz