Układy napędowe pojazdów

Układy napędowe - opracowanie pytań kolokwium

  • Politechnika Wrocławska
  • dr Piotr Dudziński
  • Układy napędowe pojazdów
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2478

Zestaw I Zad 1. Wpływ katalizatora miedzi, żelaza oraz wody na liczbę kwasową. Liczba kwasowa – wartość która charakteryzuje kwasowość układu; jest to ilość miligramów czystego KOH (wodorotlenku potasowego), która jest niezbędna do zmiareczkowania (zobojętnienia) pobranej próbki w odniesieniu d...

Podstawy napędu hydrostatycznego - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • dr Piotr Dudziński
  • Układy napędowe pojazdów
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2436

Podstawy teoretyczne pracy napędu hydraulicznego (hydrostatycznego) o posuwisto-zwrotnym i obrotowym ruchu organu roboczego Napęd hydrauliczny ma dwa znaczenia w technice: 1. Rodzaj energii wyjściowej zamienianej na energię mechaniczną...