Układ zbiorowy pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Układ zbiorowy pracy - strona 1 Układ zbiorowy pracy - strona 2 Układ zbiorowy pracy - strona 3

Fragment notatki:


Wykład 5, 25.03.2013 r. Układ zbiorowy pracy Teoria umowy- Układ zbiorowy pracy był umową, gdyż co do warunków indywidualnych pracy wiązał
jedynie strony układy.
Ustawie z 1937 r. o układach zbiorowych pracy zawdzięczamy to, że stanęła ona gruncie teorii
ustawy, uznając, że układ zbiorowy jest źródłem prawa o mocy powszechnie obowiązującej. Ta
ustawa straciła moc obowiązującą z dniem 1.01.1975 r., z chwilą wejścia w życie Kodeksu pracy.
Potem był czas zmiany przepisów KP. Obecny kształt działu XI, który dotyczy układów, został
uchwalony przez ustawę z 1994 r. o zmianie ustawy KP. Mimo, że mamy ukształtowany obraz
układów zbiorowych pracy, to niestety te przepisy nie znajdują żadnego odniesienia w realiach dnia
codziennego. Widocznym mankamentem praktyki układowej jest to, że tych układów jest ciągle
mało. Zamiana z mocy prawa porozumień na układy z 1994 r., spowodowała przybycie układów, ale i
tak jest ich mało, gdyż u zdecydowanej większości pracodawców układów nie ma, z powodu braku
związków zawodowych, a obszar układowy jest od wielu lat monopolem związkowym. Mamy tu dwa
obszary zaliczane do monopolu związkowego: obszar układu zbiorowego pracy i obszar sporu
zbiorowego. Są to obszary zarezerwowane dla związków zawodowych i od wielu lat trwa proces
przechodzenia na inne tory myślowe, próba przekonania społeczeństwa, że dobrze by było gdyby ten
monopol został troszkę ograniczony- np. żeby spory zbiorowe prowadziła inna organizacja niż związek
zawodowy.
Układ zbiorowy pracy jest jednym ze źródeł prawa pracy. To jest najważniejsze z tego powodu, że nie
może być ono gorsze od praw wyższego rzędu- może być takie samo albo lepsze. Wprowadzamy do
prawa autonomicznego coś, czego pracownik nie ma w umowach lub ma, ale na niższym poziomie.
Układ kształtuje warunki jakim powinna odpowiadać treść indywidualnych stosunków pracy,
21
zwłaszcza związane z wynagradzaniem za pracę, tworząc w ten sposób standardy zakładowe o
charakterze zakładowym. Każda umowa o pracę nie może być od tego układu mniej korzystna.
Charakter układu- jest spór teoretyczny co do tego charakteru. Przedmiotem tego sporu jest to, czy
ten układ w całości ma charakter normatywny, czy tylko w części określającej warunki, jakim powinna
odpowiadać treść umowy o pracę. (Układ dzielimy na dwie części: normatywną- dotyczy warunków
umowy, dotyczy pracowników, czyli adresatów układu- i obligacyjną- zobowiązania stronom umowy,
dotyczy stron układu). Literatura skłonna jest przyznać układowi ten charakter tylko w części


(…)

… pracownicy
objęci byli regulaminem wynagradzania. Wtedy przez okres 1 roku pracowników przejętych wiąże
układ dotychczasowy. Pracodawca nie ma obowiązku zawierać układu, obowiązek zawarcia
regulaminu istnieje wtedy, gdy co najmniej 20 pracowników jest zatrudnianych (ale nie ma
przelicznika na pełne etaty). Układ jest objęty sferą swobody umów, jest w pewnych sytuacjach
obowiązek podjęcia negocjacji…
… cywilnej (trzeba tu zwrócić uwagę, że ma tu miejsce tzw. interwencjonizm państwa w
całym obszarze służby cywilnej); dla pracowników urzędów państwowych zatrudnionych na
podstawie mianowania i powołania (jest miejsce tylko na umowy) i dla pracowników
samorządowych, zatrudnionych na podstawie wyboru, mianowania i powołania (układ może być
zawierany tylko dla pracowników umownych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz