Ujęcie wód powierzchniowych - opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 406
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ujęcie wód powierzchniowych - opracowanie - strona 1 Ujęcie wód powierzchniowych - opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Ujęcie wód powierzchniowych stanowią obiekty inżynieryjne w postaci np. progów piętrzących. Piętrzenie ułatwia czerpanie wody również w czasie "niżówek", czyli okresów niewielkiego ilościowo spływu wody w cieku. Spiętrzona woda trafia przez system krat zabezpieczających ujęcie przed zanieczyszczeniami grubymi do koryta i komory zbiorczej, skąd przez odstojnik, w którym osiadają zanieczyszczenia drobne (piasek), woda kierowana jest do komory czerpalnej. Mogą to być również obiekty zlokalizowane na brzegu rzeki lub jeziora wyposażone w system filtracji na złożu piaskowo-żwirowym.
Rys.: 1- przewód ssący, 2 - zasuwa, 3 - krata, 4 - warstwa drenująco-filtracyjna (żwir, tłuczeń)
Dezynfekcja ma na celu zniszczenie bakterii i mikroorganizmów zawartych w wodzie. Dokonuje się tego przez chlorowanie, ozonowanie oraz naświetlanie promieniami ultrafioletowymi.
Chlorowanie wody prowadzi się przez dozowanie wody chlorowej. Zachodzą wtedy następujące reakcje:
Cl2 + H2O == HClO + HCl 
HClO == H+ + OCl-
Jon OCl- jest aktywnym środkiem utleniającym i dezynfekcyjnym. Dawka chloru dla wody o przeciętnych własnościach wynosi 0,3 - 1 mg/dm3.
Ozon, O3, jest trójatomową odmianą alotropową tlenu. W atmosferze  ziemskiej występuje w śladowych ilościach (10 - 6%) i dopiero w wyższych warstwach jego stężenie wzrasta. Można go otrzymać w aparatach zwanych ozonizatorami przez działanie wyładowaniem koronowym wysokiego napięcia na tlen gazowy. Również naświetlanie tlenu gazowego promieniami ultrafioletowymi (poniżej 190 nm) powoduje utworzenie ozonu.
Woda mieszana jest z ozonem w mieszalnikach eżektorowych i nasycona przepływa przez kolumnę kontaktową, gdzie zachodzi proces dezynfekcji. Zużycie ozonu wynosi 0,6 - 4 mg/m3, czas kontaktu z wodą ok. 10 min.
Cząsteczka ozonu ulega rozkładowi tworząc tlen atomowy,
O3 == O2 + O 
Tlen atomowy jest silnym środkiem utleniającym i bakteriobójczym. Wodę można dezynfekować również przez bezpośrednie naświetlanie promieniami ultrafioletowymi.
Poprawa jakości wody w domu:
Filtracja( ultrafiltracja)
Adsorpcja na węglu aktywnym
Odżelazianie
Zmiękczanie
Odwrócona osmoza
CO TO JEST PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW ?
Urządzenie ascenizacyjne neutralizujące ścieki bytowe poprzez proces oczyszczania biologicznego w osadniku gnilnym sprzężonym z odpowiednio dobranym drenażem. Inaczej mówiąc jest to urządznie, które oczyszcza ścieki pochodzące z gospodarstwa domowego i pozwala na odprowadzenie ich w stanie oczyszczonym do środowiska (rowu, rzeki,gruntu)co jest o wiele bardziej ekologiczne niż stosowanie zwykłego szamba.


(…)

… i korzeni, a następnie do strefy gruntu wokół korzenia,
rozluźnienie struktury gruntu poprzez przerastanie korzeniami, a tym samym zwiększenie współczynnika filtracji,
biokatalityczne działanie korzeni pozwalające na optymalny przyrost mikroorganizmów w strefie gruntowo-wodnej,
pobieranie przez roślinę substancji pokarmowych i wbudowywanie ich w swoje komórki.
Efekty oczyszczania wahają się w granicach:
BZT585 97%
ChZT72 93%
Zawiesina ogólna 82 - 99%
Azot ogólny 56 - 83%
Azot amonowy 62 - 88%
Fosfor całkowity 56 - 82%
W okresie zimowym nie zaobserwowano zamarzania pól trzcinowych, a efekt oczyszczania był ok. 12-18% niższy niż w sezonie wegetacyjnym.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz