Ubezpieczenia majątkowe-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ubezpieczenia majątkowe-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

. UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE (OBOWIĄZKOWE I DOBROWOLNE) A. Obowiązkowe: 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego dla rolników osób fizycznych, będących posiadaczami lub współposiadaczami gospodarstwa rolnego - obowiązkowe, dla pozostałych - dobrowolne
Gospodarstwo rolne - użytki rolne, grunty pod stawami oraz sklasyfikowane jako użytki rolne grunty pod zabudowaniami, o powierzchni powyżej 1 ha, jeżeli obszar ten podlega w całości lub w części opodatkowaniu podatkiem rolnym, a niezależnie od wielkości jeżeli jest prowadzona na nim produkcja z zakresu działu specjalnego produkcji rolnej.
Połączenie ochrony ubezpieczeniowej z faktem posiadania gospodarstwa a nie jego prowadzenia.
Ochrona w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych - także wypłaca się odszkodowanie, gdy rolnik nie jest ubezpieczony obowiązkowym OC - wtedy wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. 2. Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i zdarzeń losowych Dot. rolnika - osoby fizycznej, w której posiadaniu lub współposiadaniu znajduje się gospodarstwo. Budynek - od chwili pokrycia go dachem, powierzchnia pow. 20m 2 . 3. Obowiązkowe ubezpieczenie upraw od ryzyka spowodowanego przez powódź, suszę, grad, skutki przezimowania, przymrozki wiosenne dla rolników, którzy uzyskali płatności bezpośrednie w ramach systemu wsparcia bezpośredniego. B. Dobrowolne: 1. Ubezpieczenie od ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych spowodowanych przez powódź, suszę, grad, skutki przezimowania, przymrozki wiosenne. Możliwość uzyskania dopłat przez zakłady ubezpieczeń, która ma zaktywizować rolników do zawierania umów ubezpieczenia w tym zakresie.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz