Ubezpieczenia majątkowe i osobowe- wykład 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ubezpieczenia majątkowe i osobowe- wykład 3 - strona 1 Ubezpieczenia majątkowe i osobowe- wykład 3 - strona 2 Ubezpieczenia majątkowe i osobowe- wykład 3 - strona 3

Fragment notatki:

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe dr Helena Ogrodnik Wykład 3
Determinanty wyboru ubezpieczenia
Postawa wobec ryzyka
Dochody
Odpowiedzialność za majątek i jego wykorzystanie
Przymus prawny
System podatkowy
Organizacja zabezpieczenia społecznego
Warunek otrzymania kredytu bankowego
Wielkość i struktura przedsiębiorstwa
Preferencje właścicieli i zarządców
Kształtowanie Cash flow i wyniku finansowego
Czynniki demograficzne i inne
Interes ubezpieczeniowy podstawowych grup nabywców ubezpieczeń
Podstawowe grupy nabywców ubezpieczeń to gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa
Gospodarstwa domowe mogą odczuwać zwiększenie potrzeb ekonomicznych w związku z wystąpieniem ryzyka śmierci, ryzyka choroby, ryzyka starości (wieku emerytalnego), ryzyka inwalidztwa, ryzyka macierzyństwa (urodzenie dziecka) czy ryzyka bezrobocia.
Śmierć jest zdarzeniem pewnym (ponieważ musi nastąpić w życiu każdego człowieka, nie jest tylko znany moment jej nastąpienia) i rodzi negatywne skutki ekonomiczne. Szczególnie dotkliwe skutki ekonomiczne mogą mieć miejsce w przypadku śmierci członka rodziny, który jest producentem dochodu netto, tzn. dostarcza dochód wyższy od równowartości pieniężnej jego konsumpcji. Szczególnie dotkliwe skutki wystąpienia śmierci będą miały miejsce wówczas, gdy spowoduje ona całkowitą lub częściową utratę środków utrzymania (dochodów) dla gospodarstwa domowego. Ponadto realizacja ryzyka jest przyczyną pojawienia się dodatkowych, nadzwyczajnych wydatków. Związane są one z pokryciem kosztów pogrzebu, postępowaniem spadkowym czy koniecznością opłaty podatku od spadków i darowizn. Przy analizie skutków ryzyka śmierci należy wziąć pod uwagę także ewentualne zobowiązania finansowe, które zmarły członek rodziny pozostawi po swojej śmierci.
Ryzyko osobowe
Choroba lub inwalidztwo członka gospodarstwa domowego może spowodować czasową lub trwałą, częściową lub całkowitą utratę zdolności do zarobkowania. Realizacja tego typu ryzyka osobowego uzasadnia możliwość pojawienia się dodatkowych wydatków związanych z kosztami leczenia, rehabilitacją itp.
Starość jest zaliczana do źródeł ryzyka osobowego, ponieważ wraz z osiągnięciem wieku uważanego powszechnie za podeszły, człowiek jest niezdolny do pracy, zazwyczaj z przyczyn fizycznych. Współcześnie jednak poprzestaje się na określeniu pewnej granicy wieku (tzw. Emerytalnego), którego osiągnięcie daje prawo do przejścia na emeryturę, lecz nie z przyczyn fizycznej niezdolności do pracy, ale z powodu uznania przez społeczeństwo, że człowiek wkroczył w wiek, w którym powinien korzystać z ciągłego wypoczynku i czasu wolnego.


(…)

… ubezpieczeniowy przedsiębiorstwa wiąże się z koniecznością ochrony zasobów posiadanego majątku rzeczowego. Przedsiębiorstwo jest zainteresowane ochroną zarówno rzeczowych aktywów trwałych, jak i obrotowych. Realizacja ryzyka majątkowego może prowadzić do uszczuplenia zasobów majątku rzeczowego, co w efekcie może spowodować redukcję skali prowadzonej działalności (w skrajnym wypadku zaniechania tej działalności…
… utrzymania, stąd konieczność zastąpienia ich dochodami z innych źródeł. Wydatki na utrzymanie nadal bowiem wymagają pokrycia, a co więcej - mogą pojawić się dodatkowe wydatki związane np. z koniecznością sprawowania stałej opieki (z racji utraty sprawności fizycznej).
Macierzyństwo (urodzenie dziecka) stanowi źródło ryzyka osobowego ze względu na to, że wraz z dzieckiem pojawiają się dodatkowe wydatki…
… innych (dodatkowych) rodzajów ryzyka niż w typowych przedsiębiorstwach działających w sferze realnej. Przykładem mogą być tu banki, ubezpieczyciele, podmioty sfery publicznej.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz