Ubezpieczenia majątkowe i osobowe- wykład 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1274
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ubezpieczenia majątkowe i osobowe- wykład 1 - strona 1 Ubezpieczenia majątkowe i osobowe- wykład 1 - strona 2 Ubezpieczenia majątkowe i osobowe- wykład 1 - strona 3

Fragment notatki:

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe dr Helena Ogrodnik Wykład 1
Ryzyko, podział, rodzaje itp.
Ryzyko jest wszędzie. Ryzyko jest losowe czyli (nie da się przewidzieć)
Ryzyko jest więc szczególnym rodzajem niepewności. Takim, które zawsze daje się zmierzyć przy pomocy metod matematyczno-statystycznych, w szczególności przy wykorzystaniu rachunku prawdopodobieństwa.
RYZYKO:
możliwość zdarzenia wywołującego stratę,
prawdopodobieństwo nastąpienia zdarzenia wywołującego stratę,
przedmiot lub grupa przedmiotów, które narażone są na stratę (kredyt, zwierzę, budynek),
zdarzenie, które tą stratę wyrządza np. pożar, huragan, powódź,
możliwość lub prawdopodobieństwo subiektywnego powiększenia straty wynikającej z jakiegoś niebezpieczeństwa (hazard),
możliwa wielkość straty, na którą narażone są osoby lub mienie,
zróżnicowanie (fluktuacja) możliwych strat,
niepewność dotycząca strat (niepewność lub wątpliwość co do możliwości przewidzenia przyszłości).
Nurt ryzyka:
Przyczyny występowania ryzyka
Określenie prawdopodobieństwa
Chybienie celu. (Bo ryzyko może być zdarzeniem pozytywnym i negatywnym)
Podział:
• ryzyko właściwe (np. zdarzenia losowe - klęski), • ryzyko subiektywne (przewidywania decydentów w firmie), • ryzyko obiektywne (zdarzenia, których nie da się przewidzieć).
Ze względu na przedmiot ubezpieczenia:
Osobowe - szkoda dobra osobiste: zdrowie, życie, zdolność do pracy
Majątkowe - dobra rzeczowe i finansowe( należności i zobowiązania - przeszłe i przyszłe)
Finansowe
niefinansowe
Ze względu na alternatywy wyróżnia się
• ryzyko czyste, • ryzyko spekulacyjne. Z ryzykiem czystym mamy do czynienia jeżeli jedyną alternatywą obecnego stanu jest wystąpienie szkody. Natomiast ryzyko spekulacyjne charakteryzuje się tym, iż nieznane przyszłe zdarzenia mogą spowodować zarówno straty , jaki i zyski. Podział na ryzyko spekulacyjne oraz czyste ma zasadnicze znaczenie w ubezpieczeniach, albowiem ryzyko spekulacyjne nie może być przedmiotem ubezpieczenia i w związku z powyższym należy jasno oddzielić ryzyko czyste od ryzyka spekulacyjnego.
Przykładem odejścia od tego jest bank który udziela kredyt (może ponieść stratę lub osiągnąć zysk) i ubezpiecza się od niespłacenia raty kredytu. Czyli należy ono do ryzyka spekulacyjnego


(…)

…, które pozostaje poza nawet częściową kontrolą pojedynczych podmiotów, np. ryzyko inflacji
partykularne - źródło tego ryzyka tkwi w aktywności pojedynczych podmiotów; ryzyko, które powoduje straty w skali indywidualnej, które można częściowo kontrolować; np. kradzież, defraudacja, wyłudzenia lub utonięcie statku.
Przedsiębiorstwa
Gospodarstwa domowe
Osobowe (grupowe)
Majątkowe
Osobowe
Majątkowe
- zmniejszenie…
… zaufania wśród kontrahentów
- utracenie wpływowych inwestorów
- utrata zdrowia
- kalectwo
- koszty rehabilitacji
- koszty leczenia specjalistycznego
- koszty lekarstw
- utrata zdolności do pracy
- śmierć i koszty związane z pogrzebem
- koszty związane z przystosowaniem się do wykonywania nowego zawodu
- w razie kalectwa brak zagwarantowania rodzinie dostatecznego poziomu życia
- macierzyństwo
- w razie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz