Ubezpieczenia i dochodzenie roszczeń w transporcie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ubezpieczenia i dochodzenie roszczeń w transporcie - strona 1 Ubezpieczenia i dochodzenie roszczeń w transporcie - strona 2 Ubezpieczenia i dochodzenie roszczeń w transporcie - strona 3

Fragment notatki:

Dochodzenie roszczeń w transporcie.   1. Przedawnienie roszczeń.  W pr. Transportowym stosujemy ogólne i szczególne terminy przedawnienia. Po upływie  terminu przedawnienia przewoźnik może zatem uchylić się do zaspokojenia roszczeń. W pr.  Transportowym mamy wiele tzw. Szczególnych terminów przedawnienia jak np. z umowy  przewozu morskiego – 2 lata, w art. 792 k.c. termin przedawnienia roszczeń z umowy  przewozu rzeczy wynosi 1 rok od dnia dostarczenia przesyłki, a w razie całkowitej utraty  przesyłki od dnia kiedy przesyłka miała być dostarczona , także art. 77 Prawa przewozowego  przewiduje roczny termin przedawnienia. Wyjątek od tej zasady stanowią roszczenia z tytułu  opóźnienia w przewozie przesyłek, które nie spowodowało szkód w przesyłce, dla których  termin przedawnienia jest bardzo krótki i wynosi 2 miesiące od wydania. Drugi wyjątek  dotyczy roszczeń regresowych między przewoźnikami – 6 miesięcy. W braku szczególnych  terminów przedawnienia stosuje się terminy ogólne z k.c. t.j. dla wszystkich roszczeń 10 lat, a  dla roszczeń z obrotu gospodarczego 3 lata.    Jeżeli przed wydaniem przesyłki uznamy, że doznała ona ubytki lub uszkodzenia, przewoźnik  musi spisać niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody  (protokół szkodowy). Ustalenia protokolarne powinny być dokonane w obecności  uprawnionego, a jeżeli wezwanie go nie jest możliwe albo nie  zgłosi się, przewoźnik  dokonuje ustaleń w obecności zaproszonych przez siebie osób do tej czynności. Protokół  szkodowy podpisują osoby uczestniczące w ustaleniu stanu przesyłki. Jeżeli uprawniony się  zgadza się z treścią protokołu, może zamieścić z nim zastrzeżenie z uzasadnieniem. W razie  odmowy podpisania protokołu przez uprawnionego przewoźnik stwierdza w nim fakt i  przyczyny odmowy. Uprawiony otrzymuje bezpłatnie egzemplarz protokołu. W przypadku  trudności w ustaleniu danych dot czasu, rodzaju, rozmiarów lub przyczyny szkody, określa je  rzeczoznawca powołany przez przewoźnika w porozumieniu z uprawnionym.  Praktyka wytworzyła formę komisyjnego protokołu szkodowego. Protokół taki sporządza  odbiorca przesyłki w przypadku, gdy przewoźnik odmawia w sposób wyraźny lub  zrozumiany sporządzenia protokołu szkodowego. Aby podnieść wartość dowodową takiego  protokołu sporządzanego bez udziału przewoźnika, odbiorca powołuje komisję do zbadania  szkody. Protokół taki może mieć znaczenie, gdy protokół szkodowy nie został sporządzony z  winy przewoźnika. Protokołu szkodowego nie zna prawo morskie. W pewnym sensie 

(…)

… na odstępowaniu przez
ubezpieczyciela części składki ubezpieczeniowej innemu ubezpieczycielowi. Reasekuracja
powstała w związku z ubezpieczeniami morskimi, bowiem ubezpieczyciele nie zawsze byli w
stanie podjąć się samodzielnie ubezpieczenia znacznych ryzyk morskich. Co do istoty umowy
reasekuracji należy zapamiętać, że:
- jest to umowa nienazwanna
- nie jest to umowa ubezpieczenia
-jest umową szczególnego…
… nienazwanna
- nie jest to umowa ubezpieczenia
-jest umową szczególnego zaufania, zwykle poufną znaną tylko zainteresowanym
ubezpieczycielom
-nie jest umową na rzecz osoby trzeciej, nie daje zatym żadnych roszczeń ubezpieczonemu.
Wyróżniamy reasekurację czynną polegającą na przyjmowaniu ryzyk oraz reasekurację bierną
polegającą na oddawaniu ryzyk.
Mogą być dalsze odstępowania ryzyk ubezpieczeniowych w umowach…
…,
uderwriter). Obecnie stosuje się określenie „zakład ubezpieczeń”.
Ubezpieczony – podmiot na rzecz którego została zawarta umowa ubezpieczenia; osoba która
w zasadzie jest uprawniona do uzyskania odszkodowania ubezpieczeniowego.
Ubezpieczający – podmiot zawierający umowę ubezpieczenia z zakładem ubezpieczeń,
zobowiazana do zapłacenia składki ubezpieczeniowej, jeśli działa na własny rachunek…
… się za skuteczne po upływie 3 miesięcy od
złożenia reklamacji. Do reklamacji powinny być załączone w oryginale list przewozowy,
protokół szkodowy etc. Prawo przewozowe nie przewiduje w jakim terminie ma być
zgłoszona reklamacja. Warto podkreślić, że bieg przedawnienia zawiesza się na okres od
wniesienia reklamacji lub wezwania do zapłaty do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację
lub wezwanie (najwyżej jednak 3…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz