UA i ALBA - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
UA i ALBA - wykład - strona 1 UA i ALBA - wykład - strona 2 UA i ALBA - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Unia Afrykańska
Cele:
-stworzenie jedności afrykańskiej(na stronie africa must unite poprzedni anazwa- Organizacja Jedności Afrykańskiej)
Na podstawie 3 elementów: Leżą u podstaw wizjii UA
a)aktu konstytucyjnego
b)dokument przyjety przez zgromadzienie Unii Afr. okreslony mianem „wizja unii afr.”
c)przyjęty jeszcze w ramach OJA przejęty Nowe Pratnerstwo dla Rozwoju Afryki NEPA
Wynkikają z a
osiągniecie większej jedności i solidarności pomiędzy państwami i ludami afrykańskim- (brak demokr w większości i poszanowania pr. Człowieka).
Przewodniczący zgromadzenia Młuamar Kadafi przez. Libii - on głównie podkreslał- ochrona suwerennoscci integralności terytor. I niezależności państw czlonkowskich
Powtórki UE powtórzenia często dok. O procedurach np. przepisywanie statutu europ. Tryb Spraw.
Przyspieszenie politycznej i społeczno gosp. integracji kontynentu. Miałabyć stopniowo od regionalnych współot osp- wspólny rynek i pełna unia gosp. i walutowa
Promowanie zasad instytucji demokratycznych udziału społecznego i dobrego rządzenia
Promowanie i ochrona pr człow zgodnie z Afryk. Kartą pr człow i ludów
Stworzenie warunków do udziału w globalnej gospodarce.
Wynikają z b
Są 2 warstwy programu politycznego dzaiłania UA
tworzenie instytucji dotyczy dialogu politycznego, współpracy gosp. - kiepsko z tworzeniem takich instytucji
Idealizm afrykańska - poczucie że mają potencjał który przez UA będzie mógł być wydobyty- złoza sur. Nat. Spowoduje to przywrcenie właściwej roli afryki w polityce mn. Przewija się to w wizjji uA z 2004 roku w stolicy Mozambiku
Założenia
Na początku była Afryka - na tym kontynencie 1 org. Polityczne przypominające państwa
Stanowi spójną przestrezń geogr. naszpikowana zasobami naturalnymi, jednocześnie przez wieki dotknietą negatywnymi czynnikami: brak zaufania do władzy konstytuccyjnej, korupcja, bezkarne naruszenia pr. Człow. Razem nazywane pozostałościa kolonializmu.
Twórcy dokumentu, ze przyspieszenie integracji gosp. na poziomi globalmym jest a Afryka jest na niższym poziomie rozwoju gosp. może nie nadążać. Jeżeli się nie połoączy afryka to może być zmarginalizowana. Duży wkład państ w dyktaturami o lewicowym skrzywieńi np. Libia, Czad. Odrzucenie wizji społeczeństwa opartego wyłącznie na regółach rynkowych.
Śwadomość, że potrzebne jst zjednoczenie wysiłku. Integracja regionalna jest kluczowym elementem odrodzenia afrykańskiego. Afroodpowiedzialność powinna być podstawową regółą rządzącą tym procesem. Afroresponsibiliti- przekonanie że rozwój i dogonienie swiata w rozwoju zależy wyłącznie od samych afrykańczyków.


(…)

… przed sobą ambitne cele spiętą społeczną polityczną gospodrczą i kulturalna integracją, która odnowi panafrykanizm w pełnym tego słowa znaczeniu.
Aryki zdolnej do wykorzystania swoich zasobów ludzkich i materialnych dążącej do zapewniena postepu i dobrobytu swoim obywatelom prze wykorzytanie okazji wynikający z globalizacji zdolnej do promowania swojej wartości w świecie bogaym w sej różnorodności
Członkostwo…
parlamentarzyści- nie zw. Instukcjami
1 głos
decyzje- jw
Funkcie
Zmienione w 2009 - zgodnie z aktem konst. - 1. kadencja parlam. Miała być tylko funk. Doradcza, opiniodawacze.
Teraz tez legislacyjne
Opinie w kazdej kwestii może wdyadwać
wyraza głos swój o budżecie
w dziedzinie harmonizacji pr. Ma kompetencje
AFRYKAŃSKI TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI
działa na podst. statutu z aktu konst. Wynikajacego w 2003…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz