Typy projektów, (sem IV)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Typy projektów, (sem IV) - strona 1 Typy projektów, (sem IV) - strona 2 Typy projektów, (sem IV) - strona 3

Fragment notatki:

Hoffman, Zarządzanie projektami, typy projektów, (sem IV)
Typy projektów
 Badawczo rozwojowe [związane z
pracami badawczymi, rozwojowymi lub
przy wprowadzeniu nowego produktu na
rynek]
 Inwestycyjne [gdy firma wprowadza
nowe inwestycje]
 Informatyczne[ zinformatyzowanie
systemu w firmie]
 Reorganizacyjne [ reorganizacja struktur
organizacyjnych - nowe działy, wydziały,
emisje giełdowe itp.
PROJEKTY W STRUKTURZE LINIOWEJ
Umieszczenie kierownictwa projektu w
strukturze liniowej występuje w takich
przypadkach, kiedy projekt nie jest zbyt
kompleksowy i złożony, oraz angażuje jeden
z obszarów przedsiębiorstwa w dużo
większym stopniu niż inne.
-Krótka droga służbowa dla wydawanych
poleceń,
-polecenia są jednoznacznie wydawane
oraz mogą być łatwo zmieniane,
- minimalne nakłady na koordynacje
projektu [ nie wchodzą osoby inne niż w
dziale] ,
-zapewnione przekazywanie nabytego
doświadczenia na kolejne projekty [wiedza
zostaje w ramach zespołu, który realizując
następne projekty ta wiedza wykorzysta] ,
7
- nakłady na personel zarządzający
projektem są minimalne,
-dobrze wykorzystywany zespól
specjalistów[zespół tworzony jest spośród
fachowców danej dziedziny],
-jasny rozdział zadań odpowiedzialności i
uprawnień[rozdział zadań wg struktury
organizacyjnej zaprojektowanej już
wcześniej].
[kierownikiem projektu w strukturze liniowej
zostaje kierownik działu, taki projekt nie jest zbyt
rozbudowany, dotyczy jednego działu, kierownik
taki spełnia dwie funkcje: jest kierownikiem
działu i projektu, musi umieć pogodzić te dwie
sfery, korzyści z tego płynące w tekście powyżej
poza nawiasem z 3 wykładu]
kierownik firmy
PROJEKT W STRUKTURZE MACIERZOWEJ:
Projekt w strukturze macierzozwej: projekt
w strukturze macierzowej realizowany jest
przez jednostki organizacyjne
przedsiebiorstwa, odpowiednio do ich
funkcji, jako usluga dla projektu.
Kierownik projektu działu jako koordynator
oraz jako osoba odpowiedzialna calościowo
za planowanie, sterowanie, kontrole
projektu, wyniki, terminy i zasoby.
Kierownik projektu odpowiada za
uzgodnienia, przeglądy, przeprowadzanie
zmian i decyzje.
Wielu kierowników projektów sięga po te

(…)


naukowymi
ORGANIZACYJNE Przygoto
wanie
kampani
reklamow
ej
Wdrożenie
systemu
zarządzania
jakością
Projekty fuzji i
przejec
INFORMATYCZNE Wdrożeni
e
sysytemu
FK
Wdrożenie
systemu
informatyczneg
o
Zaprojektowa
nie i
wytoworzenie
nowego
systemu
informatyczne
go

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz