Typowe wiadukty drogowe nad linią kolejową Oslo Trondheim - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Typowe wiadukty drogowe nad linią kolejową Oslo Trondheim - wykład - strona 1 Typowe wiadukty drogowe nad linią kolejową Oslo Trondheim - wykład - strona 2 Typowe wiadukty drogowe nad linią kolejową Oslo Trondheim - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Typowe wiadukty drogowe nad linią kolejową Oslo Trondheim
Prace modernizacyjne na linii kolejowej Oslo - Trondheim (jednotorowej) spowo­dowały konieczność opracowania projektu typowego wiaduktu drogowego. Mu­siał on spełniać następujące wymagania: Kik najmniejsza wysokość konstrukcyjna;
ograniczone do minimum przerwy w ruchu kolejowym podczas budowy; przenoszenie pełnych, odpowiednich dla danej klasy dróg, obciążeń; - duża trwałość przy jak najmniejszych kosztach eksploatacji; jak najlepsze wpisanie się w otoczenie; jak najkrótszy czas budowy; system prefabrykowany konstrukcji;
zapewnienie możliwości wykorzystania starych fundamentów;
jak najbardziej zunifikowany system projektowania w celu zminimalizowania
kosztów projektowania, budowy i eksploatacji.
Z przedstawionych wymagań wynikły inne, bezpośrednio związane z konstruk­cją, a mianowicie:
~ zabezpieczenie drewna środkami wytwarzanymi na bazie ropy naftowej; pokrycie górnych powierzchni dźwigarów łukowych galwanizowanymi blacha­mi stalowymi;
zabezpieczenie przed zawilgoceniem pomostu za pomocą izolacji natryskowej i nawierzchni asfaltowej.
Te wymagania spowodowały, że wybrano do realizacji trójprzegubową konstruk­cję łukową z pomostem z drewna sprężonego. Wiadukt miał ok. 26 m długości, a szerokość zależała od szerokości drogi w ciągu, której znajdował się wiadukt (je­den łub dwa pasy ruchu). Łuk jest z jazdą pośrednią, co oznacza, że w części środ­kowej pomost był podwieszony do dźwigarów za pośrednictwem stalowych poprzecz­nie i pionowych wieszaków (rys. 6.116 i 6.117) [182]. Na rys. 6.118 i 6.119 przedstawiono szczegół podwieszenia do poprzecznicy.
Pomost zaprojektowano z płyt drewnianych albo belek z drewna klejonego o gru­bości 200 s- 250 mm. Pracuje on także jako belka usztywniająca między przyczół­kami. Wszystkie węzły rozwiązano jako stalowe składające się z blach węzłowych i sworzni. Bariery ochronne mogą być przymocowane albo do stalowych poprzecz­nie rozstawionych co 4 -s 6 m, albo bezpośrednio do drewnianego pomostu, a wte­dy zamocowania przewidziano w odstępie równym 2 m.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz