Wiadukt Olłas w Espoo - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wiadukt Olłas w Espoo - wykład  - strona 1 Wiadukt Olłas w Espoo - wykład  - strona 2 Wiadukt Olłas w Espoo - wykład  - strona 3

Fragment notatki:

Wiadukt Olłas w Espoo, około 20 km na zachód od Helsinek
Obiekt wybudowano w 1997 roku z przeznaczeniem dla ruchu pieszego i rowero­wego (rys. 6.125 i 6.126) [172]. Ze względu na dobre warunki gruntowe (możliwość posadow ienia na skałach) zaproponowano dwuprzegubową konstrukcję łukową. Oznacza to, że siły rozporowe w łukach są przenoszone bezpośrednio do gruntu.
Pomost jest usytuowany pomiędzy dźwigarami łukowymi. Praktycznie, jest to kon­strukcja z jazdą górą.
Rozpiętość łuków między punktami podparcia wynosi 33,0 m, a szerokość użyt­kowa pomostu 4,0 m. Strzałka łuku mierzona od niwelety drogi pod obiektem wy­nosi 5,2 m, co wymusiło konieczność zaprojektowania konstrukcji na uderzenie pojazdem przekraczającym wysokość skrajni siłą 300 kN.
Dźwigary łukowe i poprzecznice wykonano z dwóch elementów z drewna klejonego. Pionowe drewniane słupki bądź wieszaki są rozmieszczone między tymi częściami. Połączenia wykonano z łączników w postaci płyt z „zębami". Pomost składa się z dwóch leżących obok siebie części wykonanych z drewna klejonego (płyty klejone warstwowo). W punktach podparcia łuków pomost jest podparty w kierunku poprzecznym do osi wiaduktu poprzecznicami kra­townicowymi.
Konstrukcję poręczy wykonano z belek klejonych, a między słupkami zainsta­lowano stalową siatkę. Dźwigary łukowe, poręcze i bariery ochronne zaimpregno­wano roztworem solnym i pokryto farbą koloru żółtego lub niebieskiego.
Kładka dla pieszych w Bornitz w Niemczech
Konstrukcja przęsła o rozpiętości 33,50 m i długości całkowitej 34,00 m została wykonana z drewna klejonego BS14 (dźwigary łukowe) oraz drewna egzotycznego Bongossi (pomost pełniący rolę ściągu) (rys. 6.127). Obiekt ten posiada szerokość użytkową 2,50 m. Budowa kładki została zakończona w 2004 roku [89], [203].
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz