Typologia i klasyfikacja umów handlowych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1862
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Typologia i klasyfikacja umów handlowych - wykład - strona 1 Typologia i klasyfikacja umów handlowych - wykład - strona 2 Typologia i klasyfikacja umów handlowych - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Typologia i klasyfikacja umów handlowych
9Typologia umów handlowych prowadzi do wydzielenia pojedynczych typów umów, charakterystyka klasyfikacyjna - do łączenia ich w większe grupy. Pojęcie typu umowy występuje w dwóch znaczeniach. Po pierwsze, w znaczeniu abstrakcyjnym. Mamy wówczas do czynienia z normatywnym lub nienormatywnym modelem (wzorcem) umowy, do którego stosuje się określone dyspozycje; w przypadku normatywnego typu umowy chodzi o zespół norm prawnych przewidzianych do stosowania w odniesieniu do tego typu umowy.
Po drugie, w znaczeniu konkretnym. Chodzi wówczas o konkretną umowę zawartą de facto w obrocie gospodarczym. Jej kwalifikacja jako pewnego typu umowy polega na ustaleniu, pod jaki model (wzorzec) umowy może być ona podciągnięta, i w związku z tym, jakie dyspozycje związane z tym modelem (wzorcem) mają do niej zastosowanie.
Umowy typowe w obrocie gospodarczym są to umowy handlowe (gospodarcze), dla których istnieje normatywny lub nienormatywny model (wzorzec). Na ów model (wzorzec) składają się odpowiednie elementy. Nie są one ograniczone wyłącznie do tzw. esentialia negotii, lecz obejmują całokształt ich cech, przy czym o możliwości podporządkowania konkretnej umowy istniejącemu modelowi (wzorcowi) lub dla oceny wzajemnego stosunku kilku modeli (wzorców) umownych do siebie decyduje stopień intensywności występowania tych cech.
Normatywne typy umów handlowych są to umowy handlowe stypizowane normatywnie, tj. przez odpowiedni akt normatywny. Określający je model (wzorzec) umowy zawarty jest w przepisach prawnych. Wskazać tu należy przepisy aktów rangi ustawy, jak np.:
a) Kodeksu cywilnego (dotyczące np. umowy sprzedaży, dostawy itp.),
b) Kodeksu spółek handlowych (dotyczące różnych typów spółek),
c) Prawa bankowego (dotyczące np. umów kredytowych),
d) Prawa przewozowego (np. umowa czarteru) itp.;
e) przepisy aktów wykonawczych do ustaw, m.in. także tzw. normatywne wzorce umowne (np. różnego rodzaju umowy ubezpieczeniowe stypizowane w tzw. ogólnych warunkach ubezpieczeń, czy umowy konsumenckie).
9W Kodeksie cywilnym umowami handlowymi są:
1) sprzedaż na raty (art. 583-588),
2) umowa leasingu (art. 7091-70918),
3) umowa agencyjna (art. 758-7649),
4) umowa komisu (art. 765-773),
5) umowa przewozu (art. 774-793),
6) umowa spedycji (art. 794-804),
7) umowa ubezpieczenia (art. 805-834),
8) umowa składu (art. 853-8599),
9) umowa dostawy (art. 605-612),
10) umowa kontraktacji (art. 613-626),
11) umowa rachunku bankowego (art. 725-733).
9Poza Kodeksem cywilnym do grupy czynności handlowych należy zaliczyć umowę kredytu uregulowaną w art. 69 i nast. ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.), a także umowę licencyjną uregulowaną w art. 41 i nast. ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz art. 76 i nast. ustawy z 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz