Twałość wyrobów z kamienia

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 413
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Twałość wyrobów z kamienia - strona 1

Fragment notatki:


1.7. Trwałość wyrobów z kamienia, wietrzenie kamienia i środki zabezpie­czające
Trwałość kamienia jest ograniczona, zależna od cech technicznych skały. Trwałość wyrobów z kamienia jest natomiast zagadnieniem kompleksowym, obejmującym cztery główne problemy(12) :
a) odpowiedni dobór kamienia dostosowany do warunków istniejących w miejscu, w którym kamień ma być zastosowany,
b) odpowiednie rozwiązanie projektowe zapewniające właściwe warunki pracy ka­mienia,
c) szybkie Usuwanie przyczyn wywołujących niszczenie wYrobów z kamienia po ich wbudowaniu,
d) zastosowanie najodpowiedniejszych metod w przypadku konieczności zabezpie­czenia użytego kamienia.
PrawidłowY dobór kamienia opiera się na dokładnym poznaniu jego cech technicz­nych oraz na znajomości czynników agresywnych przyspieszających wietrzenie kamienia, a których stopień agresywnośCi jest uzależniony od lokalizacji obiektu, od położenia elementu kamiennego, jego kształtu itp.
W i e t r z e n i e jest to rozpad i rozkład materiałów kamiennych pod wpływem działania Powietrza, wody i innych czynników. Na kamień używany w budownictwie działają czynniki fizyczne (woda, zmiany temperatury), chemiczne (rozpuszczalne skład­niki chemiczne zawarte w wodzie) i biologiczne (bakterie i flora). Czynniki te przewaŻ­nie występują jednocześnie, powodując niszczenie materiału kamiennego (wYstępowanie ciemnych plam, kruszenie, łuszczenie, pękanie, naloty oraz rozsypywanie się w sypki piasek).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz