Turystyka - definicje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2023
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Turystyka - definicje - strona 1

Fragment notatki:

Turystyka (wg O. Rogalewskiego) - zjawisko przestrzenne polegające na przejazdach poza miejsce stałego zamieszkania, w zasadzie podczas urlopu oraz dni świąteczne w celach wypoczynkowych, poznawczych lub dla uprawiania niektórych zamiłowań, a także użytkowaniu i przekształcaniu środowiska geograficznego odpowiednio do potrzeb uczestników ruchu turystycznego. Turystyka (wg M. Troisi) - z ekonomicznego punktu widzenia, turystyka przedstawia się jako rynek, rozumiany jako ogół sprzedawców i nabywców razem, którzy systematycznie dokonują między sobą wymiany. Turystyka (wg M. Boyer i V. Smith) - ogólnie biorąc, turysta jest osobą czasowo wolną od obowiązków, która dobrowolnie odwiedza miejsca z dala od domu w celu doświadczenia zmiany. Turystyka (wg K.Przecławskiego) - jest zjawiskiem społecznym i obejmuje wszystkie zjawiska ruchliwości przestrzennej związane z dobrowolną, czasową zmianą miejsca pobytu, rytmu i środowiska życia oraz wejściem w styczność ze środowiskiem odwiedzanym. Turystyka (wg W. Alejziaka) - ogół zjawisk związanych z podróżą i pobytem osób przebywających czasowo i dobrowolnie poza swoim codziennym środowiskiem, w tym zwłaszcza ekonomiczne i społeczne interakcje zachodzące pomiędzy organizatorami turystyki, bezpośrednimi usługodawcami, miejscową ludnością oraz samymi turystami, o ile głównym celem ich wyjazdów nie jest działalność zarobkowa wynagrodzona w odwiedzanej miejscowości. Wszystkie definicje zwracają uwagę na kilka elementów: Przemieszczanie ludności
Pobyt w nowej miejscowości, który nie może przekształcić się w stałe zamieszkanie
Element subiektywny związany z turystą, który dokonuje wyborów
Element obiektywny związany z korzystaniem infrastruktury turystycznej, która warunkuje realizację wyjazdu turystycznego
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz