Tryb rokowaniowy - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tryb rokowaniowy - wykład - strona 1

Fragment notatki:

TRYB ROKOWANIOWY - występuje gdy strony wspólnie negocjują treść poszczególnych postanowień umowy. Najczęściej w przypadku zawarcia ubezpieczeń nietypowych, które nie mieszczą się w standardowej ofercie Zakładu Ubezpieczeń. Ustala się szczególne warunki ubezpieczenia, klauzule, składkę ubezpieczeniową itp.
TRYB PRZETARGOWY - wykorzystanie tego trybu następuje zwykle z inicjatywy ubezpieczającego, który dążąc do uzyskania jak najlepszego ubezpieczenia danego rodzaju ryzyka ogłasza przetarg. Mają tu zastosowania przepisy KC oraz postanowienia ogłoszenia przetargowego. Wykorzystywany najczęściej przy ubezpieczeniach, które obejmują ryzyka specyficzne o dużych rozmiarach. Taki tryb jest obowiązkowy przy zamówieniach publicznych.
POLISA UBEZPIECZENIOWA - dowód zawarcia umowy ubezpieczenia.
POLISA ZAWIERA:
nazwa i adres Zakładu Ubezpieczeń,
określenie ubezpieczającego,
informacje dotyczące przedmiotu oraz sumy ubezpieczenia,
czas trwania umowy ubezpieczenia,
wysokość składki,
ogólne i dodatkowe warunki ubezpieczenia,
przepisy bezpieczeństwa - ewentualnie,
indywidualne klauzule.
W przypadku gdy chcemy przedłużyć umowę możliwe jest nie wypisywanie polisy, a skrót przedłużający umowę - pokwitowanie o uiszczeniu składki na następny okres ubezpieczeniowy.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz