Treść i budowa księgi Rodzaju

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Treść i budowa księgi Rodzaju - strona 1

Fragment notatki:


Treść i budowa księgi Rodzaju (Rdz 1-11)
Rdz 1-11 - dwukrotne powtórzenie początkowego rozwoju ludzkości.
1.Stworzenie świata i człowieka: Rdz 1,1 - Rdz 2,4 2.Przyjaźń ludzkości z Bogiem: Rdz 2,5 - 25
3.Upadek ludzkości i skutki: Rdz 3
4.Grzech Kaina i skutki: Rdz 4, 1-24
5.Set w zamian za Abla i jego potomstwo: Rdz 4,25 - 5,32
6.Totalne zepsucie ludzkości i Boża decyzja o potopie: Rdz 6,1 - 7, 24
Nowe stworzenie
1.Troskliwość Boga o dzieło po potopie: Rdz 8, 1-19
2.Nowe przymierze Boga z człowiekiem: Rdz 8, 20 - 9,17
3.Brak rozwoju Noego jak niegdyś Adama i występek Chama i jego skutki: Rdz 9, 18 - 29
4.Sem, Cham, Jafet jako ojcowie po potopie: Rdz 10
5.Występek mieszkańców całej ziemi i ich rozproszenie - Wieża Babel: Rdz 11, 1 -8
W obu częściach ten sam schemat:
1.Dobroć Boża w stworzeniu.
2.Przyjaźń ludzi z Bogiem.
3.Grzech ludzi.
4.Jeszcze większy grzech ludzi.
5.Kara Boża jako warunek odnowy.
Schemat ten świadczy o przeżywaniu doświadczenia religijnego. Takie same jest doświadczenie w relacji z Bogiem. Ten schemat wyraża zgłębienie wiedzy Izraela i każdego człowieka. Taki przykład stanowi schemat teologii historii (dziejów). ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz