Transport w lancuchu dostaw- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Transport w lancuchu dostaw- opracowanie - strona 1 Transport w lancuchu dostaw- opracowanie - strona 2 Transport w lancuchu dostaw- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

20. Transport w łańcuchach dostaw
standardy współpracy w ramach łańcuchów dostaw,
rolę firmy transportowej uczestniczącej w procesie przemieszczania w łańcuchach dostaw,
kryteria jakości brane pod uwagę przy wyborze transportu.
Zarządzanie łańcuchem dostaw staje się coraz większym wyzwaniem dla przedsię­biorstw współczesnej gospodarki światowej. Podstawą funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych jest dążenie do maksymalnej redukcji poziomu zapasów i do organizacji zaopatrzenia w taki sposób, aby dostawy w systemie Just-in-Time (dokładnie na czas) eliminowały konieczność utrzymywania magazynów do składowania materiałów potrzebnych do produkcji. Współczesny łańcuch dostaw znajduje się więc pod coraz większą presją. Przy wydłużającym się dystansie, jaki przemierzają towary i materiały, kurczy się czas dostępny na realizację dostaw. Z kolei wzrost gospodarczy i rosnąca w skali globalnej wymiana handlowa powodują dynamiczny rozwój rynku transportu.
Nieustająca presja na redukcję kosztów i coraz powszechniejsza tendencja wśród przedsiębiorstw do koncentracji na działalności podstawowej sprawiają, że funkcje transpor­towe i logistyczne coraz częściej powierzane są wyspecjalizowanym firmom, prowadząc do szybkiego wzrostu popytu na wszelkiego rodzaju usługi logistyczne i transportowe.
Obecne standardy w łańcuchach dostaw powstały na gruncie pełnego zaufania między partnerami, gdzie w grę wchodziły m.in. tajemnice handlowe. Współpraca partner­ska wymagała przede wszystkim:
zaangażowania kierownictwa,
umiejętności wykorzystania środków i nowoczesnych technologii,
zmian w strukturze łańcucha dostaw,
rozwoju zgodnie z wyznaczonymi wspólnie celami,
zmian struktury organizacyjnej i kultury przedsiębiorstw.
Standardy, które obserwujemy obecnie w łańcuchach dostaw, przynoszące obopólne korzyści, to:
znaczne skrócenie czasu dostaw,
zmniejszenie zakłóceń w realizacji dostaw,
poprawienie jakości,
obniżenie kosztów łańcucha dostaw,
obniżenie szkodowości,
skrócenie czasu przepływu pieniądza,
możliwość tworzenia wspólnych strategii na rynkach trzecich,
utrzymanie stabilnych konkurencyjnych cen.
Obecna ewolucja w łańcuchach dostaw ma wpływ na zachowania przedsiębiorstw transportowych, w których następują ciągłe zmiany, polegające na tym, że:
proces obsługi zamówień na usługi w coraz wyższym stopniu jest zorientowany na klienta,
wzrasta zdolność partnerów w łańcuchu do reagowania na nieoczekiwane zamówienia i do elastycznego, szybkiego dostosowywania się do wymagań, które na rynku stają się wymaganiami standardowymi,


(…)

… może jednocześnie pełnić rolę przedstawiciela handlowego firmy. Z drugiej jed­nak strony firmy, które opierają swoją działalność głównie na produkcji wyrobów gotowych czy też sprzedaży towarów, zmuszone są dodatkowo zajmować się transportem, planować trasy przejazdów samochodów, optymalizować wykorzystanie kursów, załatwiać sprawy ubezpieczeniowe, przeprowadzać okresowe przeglądy techniczne taboru itp.
Stąd…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz