TRANSPORT JAKO ŹRÓDŁO ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA NATURALNEGO-prezentacja z ćwiczeń z politki gospodarczej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 364
Wyświetleń: 5747
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
TRANSPORT JAKO ŹRÓDŁO  ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA  NATURALNEGO-prezentacja z ćwiczeń z politki gospodarczej - strona 1 TRANSPORT JAKO ŹRÓDŁO  ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA  NATURALNEGO-prezentacja z ćwiczeń z politki gospodarczej - strona 2 TRANSPORT JAKO ŹRÓDŁO  ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA  NATURALNEGO-prezentacja z ćwiczeń z politki gospodarczej - strona 3

Fragment notatki:

Prezentacja dotyczy transportu, jako źródła zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Zajęcia prowadzone są na Politechnice Świętokrzyskiej, prowadzi je dr Paulina Nowak. Notatka złożona jest z dwóch plików, z czego jeden to treść prezentacji a drugi to sama prezentacja. Notatka zawiera informacje takie jak: jakie możemy wyróżnić rodzaje transportu, jaki jest wpływ transportu na środowisko naturalne, jakie zanieczyszczenia powodują pojazdy mechaniczne, jaki wpływ na zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt ma motoryzacja, skutki transportu morskiego, kolejowego, śródlądowego, powietrznego, transportu przy użyciu rurociągów, jakie są zagrożenia spowodowane transportem, jakie kary są przewidziane za zanieczyszczenie środowiska, co to są katastrofy ekologiczne.

Damian
2) Już od wieków ludzkość nieustannie przemieszcza się z jednego miejsca na inne, prowadząc przy tym wymianę handlową. Jednak dopiero XX wiek przyniósł szybki rozwój bardziej nowoczesnego transportu. Stopniowo można było wyodrębnić jego rodzaje- drogowy (samochodowy), kolejowy, powietrzny (lotniczy), morski, śródlądowy oraz specjalny, rurociągowy.
Dopiero niedawno zauważono jednak jego szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. Na zanieczyszczenia mające swoje źródło w transporcie głównie składają się gazy emitowane z wydechowych systemów zainstalowanych w samochodach, pociągach i statkach. Przemieszczają się one drogą powietrzną. Są to głównie: tlenki azotu, dwutlenek siarki, dwutlenek węgla, metale, a także związki organiczne (lotne, w tym niektóre toksyczne, trwałe, akumulowane biologicznie). Sektor transportu jest źródłem od 40 do 80% emisji całkowitej tlenków azotu
3), 4) Można łatwo stwierdzić, że transport samochodowy powoduje największe szkody. Zanieczyszczenia emitowane w ten sposób wpływają negatywnie na zdrowie oraz życie człowieka. Przykładowo tlenki azotu mogą powodować choroby alergiczne, astmę (zwłaszcza u dzieci). Tlenek węgla przyłączając się do hemoglobiny, powoduje ograniczenie transportu tlenu po tkankach, przez co wywoływane są zawroty głowy, pojawiają się zaburzenia równowagi, czy też choroby serca. Metal ciężki, jakim jest ołów, hamuje lub zaburza stan równowagi w mózgu, dodatkowo można zauważyć jego wpływ na różne uszkodzenia naszego kodu genetycznego, a w skrajnych przypadkach (duże stężenia ołowiu) może nawet wywołać śmierć.
Obecność węglowodorów i tlenków azotu oraz wpływ słonecznego promieniowania wywołują powstawanie wtórnych zanieczyszczeń, charakteryzujących się silnie utleniającymi właściwościami (chodzi tu o ozon). W letnim okresie, przy sprzyjających warunkach (utrzymująca się kilka dni wysoka temperatura powietrza oraz duże nasłonecznienie), ozon może osiągnąć stężenie o wartości charakterystycznej dla letniego smogu.
Budowane przez człowieka drogi i autostrady wprowadzają nieodwracalne zmiany środowiska naturalnego. Rośliny, które rosną oddalone od nich nawet o odległość 200 metrów, doświadczają szkodliwego wpływu emitowanych łącznie ze spalinami pierwiastków, głównie ołowiu, kadmu, arsenu, kobaltu i glinu. Również zwierzęta (zwłaszcza wędrowne) cierpią, gdyż ich naturalne miejsce bytowania zostaje poprzecinane całą siecią dróg i autostrad. Rok rocznie na drogach giną całe setki zwierząt- zające, lisy, sarny, czy nawet żaby, które mają problem z przebyciem kilkumetrowego odcinka wypełnionego rozpędzonymi samochodami. Jednak zwierzęta nie giną jako jedyne, giną również całe ekosystemy. Niszczone są drzewa i lasy, zanieczyszczane są pola i łąki

(…)

…) nie jest zbyt często respektowana. Środkiem zaradczym może być transport kombinowany (szosa- pociąg), który mógłby wchłonąć część przypuszczalnego wzrostu przewozów. Jest on kosztowny, ale mimo to rozwija się (obecnie reprezentuje 4% wewnątrz europejskiego rynku).
Kapusta 17) , 18) Za zanieczyszczenie środowiska grożą kary. Zasadniczą podstawą prawną dla administracyjnych kar pieniężnych będzie w nowym systemie ustawa Prawo ochrony środowiska, jednak nie tylko. Zgodnie z art.273 ust.2 Prawo ochrony środowiska administracyjna kara pieniężna jest ponoszona za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska, ustalonych wskazaną decyzją administracyjną, a także w zakresie magazynowania odpadów i emitowania hałasu do środowiska.
19) Kary grożą m. in. za:
odprowadzanie do atmosfery…
… zarówno pod względem szybkości podróżowania, jak i możliwości dotarcia do praktycznie wszystkich, nie ważne jak odległych, zakątków. Z tych powodów znaczenie samolotów w dalszym ciągu wzrasta. Jednakże na środowisko mają one negatywny wpływ.
Transport powietrzny jest jedną ze znaczących przyczyn efektu cieplarnianego, a także powstawania dziury ozonowej. Bezpośrednio nie odczuwamy tego wpływu…
… i rurociągów naftowych Zatoki Perskiej w trakcie trwania wojny. Wywołane w ten sposób pożary były bardzo tragiczne w skutkach dla przyrody, niszcząc ją przez okres kilku miesięcy.
Snopek 14) Poruszanie się pieszo oraz jazda na rowerze to dwa sposoby przemieszczania się najmniej uciążliwe dla środowiska. Następna z kolei jest komunikacja zbiorowa z wyjątkiem ruchu lotniczego. Pozostałe formy komunikacji…
… PERSKIEJ Czas i miejsce katastrofy: 1991r., Zatoka Perska. KATASTROFA W CZRNOBYLU Czas i miejsce katastrofy: 26 kwietnia 1986r. , Czarnobyl - miasto na Ukrainie. Korea Płd.: kolizja tankowców - wyciekło 15 tys. ton ropy 2007-12-07
22) Rozwoju transportu nie można powstrzymać, towarzyszy on nieodzownie postępowi ludzkości. Można jednak podjąć próbę zmniejszenia emisji zanieczyszczeń…
…, jednakże zanieczyszczenia pojawiające się na sporych wysokościach dość mocno pogarszają globalny stan naszego środowiska. Wszystko dlatego, że samoloty przemieszczają się na wysokości kilku kilometrów i tam też wydzielają lotnicze zanieczyszczenia, które przez długi czas mogą pozostawać w stratosferze, przez co niosą dużo groźniejsze dla środowiska konsekwencje. Szkodliwe działanie transportu powietrznego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz