Transport drogowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1246
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Transport drogowy - strona 1 Transport drogowy - strona 2 Transport drogowy - strona 3

Fragment notatki:

Transport drogowy  (drogi utwardzone są zarejestrowane-w Polsce270 tys. Km) Układ dróg dwujezdniowych  ok. 2800 km Układ dróg w Polsce jest zarządzany przez 4 podmioty,  polskie drogi dzieli się na 4 kategorie : a)krajowe – 18tys.km, w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad (GDDKiA); dyrektora powołuje  premier; utrzymywanie sieci o znaczeniu międzynarodowym; formalnie uznaje się ze jest 16 800 km dróg  krajowych; drogi zamiejskie to ok. 201 tys. km; sieci o znaczeniu międzynarodowym 22500km; siec drogowa  rozbudowana w oparciu o środki publiczne- Budżet Państwa, koordynacja rozwoju; 100t/oś – drogi krajowe -siecią zarządza generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad, -w ramach sieci występują drogi, które przebiegają przez miasta: *drogi miejskie, *drogi zamiejskie  *ekspresowe b)wojewódzkie – 28tys.km; - w gestu samorządu wojewódzkiego, środki pozyskuje się wojewoda,  przekazuje Marszałkowi województwa na rozwój sieci  ( środki własne województwa, dotacje i subwencje  uzyskane pośrednio); około 26900km; rozwój skoordynowany z układem sieci dróg krajowych; 8t/oś - drogi  wojewódzkie -oznaczone 3-cyfrowo, -należą do zarządu samorządowego województwa, c)powiatowe- 128tys.km; z gesti  samorządu powiatowego; ~45% łącznej długości sieci; za utrzymanie i rozwoju tych dróg odpowiedzialny jest starosta; 6t/oś - drogi powiatowe  -numeracja 3-cyfrowa, ale z literą, która odpowiada literze województwa, -siecią zarządza starosta powiatowy, d)gminne- 190tys.km; w zarządzie ponad 2400 gmin; długość wynosi 36,5% łącznej długości sieci;  zarządzane przez gminę; środki własne, podatki przedsiębiorstw transportowych istniejących w danej  gminie; -numeracja 4-cyfrowa, -zadaniem gminy jest utrzymanie sieci drogowej i dbałość o sprawy zarządzania tą siecią. Długość sieci autostrad w Polsce- 450km: dróg ekspresowych-180km. Parametry charakteryzujące sieć drogową: -wskaźnik gęstości sieci – długość sieci w przeliczeniu na 100km2 powierzchni(we Włoszech, Holandi *3,  Francja, Hiszpania*2);w Polsce 79-80km/100km2 (jedno z najmniejszych w Europie) -parametr naciskowy(wg dyrektywy 96/53)wynosi 115kN/pojedynczą oś pojazdu drogowego; jest to naciska  na drogę o najwyższym standardzie(min); tylko 2,7-1 dróg spełnia te wymagania w Polsce; zestaw drogowy- ciągnik, naczepa może poruszać się po sieci drogowej; w pełni załadowany z kontenerem 40-stopniowym  ciężar rozkłada się na 3 osie, od 6-8t/oś.; 115kN/oś=~11,5ton/oś wg dyrektywy Dir96/53 ;115kN/oś  =samochód mogący przenosić 40-stopowy kontener w Polsce wynosi 2%

(…)

… istniejącej sieci, a kryterium optymalizacji
jest dążenie do zminimalizowania czasu przejazdu pojazdu w ramach układu(obciążenie sieci); opuszczenie
systemu powinno być jak najszybsze.
Telematyka – metoda, instrument efektywnego zarządzania ruchem. Uwzględnia elementy:
-zwiększenie interoperacyjności- ogół działań o charakterze tech., technolog., prawnym, organizacyjnym,
ekonom., które stwarzają możliwości…
… między krajami członkowskimi przy posiadanych licencjach, ale był zakaz przewozów
kabotażowych; można było je wykonywać, gdy miało się koncesję; licencja wspólnotowa nie włączyła
przewozu kabotażowego; kabotaż był koncesjowany,
-kabotaż zmieniono 1 lipca 1998r.; w Polsce rozmowy dotyczące dostępu do rynku wspólnotowego,
*posądzanie krajów nowych o dumping socjalny w sferze cen w obrotach narodowych; stosuje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz