Toksykologia wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1008
Wyświetleń: 3353
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Toksykologia wykłady - strona 1 Toksykologia wykłady - strona 2 Toksykologia wykłady - strona 3

Fragment notatki:

Barbara Borcza. Notatka składa się z 46 stron.
Wykład 1 3.10.2011 Działy: - toksykologia leku - toksykologia przemysłowa - toksykologia rolnicza - toksykologia żywności Ksenobiotyk ( gr. Xenos) - substancja obca Toksykologia żywnośc i- nauka eksperymentalna, która na podstawie doświadczeń wykonywanych na zwierzętach, zwierzętach nie kiedy nawet na ochotnikach, bada i poznaje zależności pomiędzy budowa chemiczna i działaniem biologicznym występujących w żywności - naturalnych substancji szkodliwych - substancji wytwarzających się w wyniku działa nia czynników biologicznych, fizycznych, chemicznych oraz w wyniku interakcji. - substancji dodatkowych - zanieczyszczeń technicznych i przypadkowych Szkodliwość substancji- zdolność do uszkadzania prawidłowych czynności organizmu, wynikające z interakcji tej substancji z białkami ustrojowymi, DNA lun enzymami organelli komórkowych. Spowodowane zaburzenie wywołuje odpowiedź organizmu, polegająca na odchyleniach od systemu prawidłowego mogą mieć charakter odwracalny lun nieodwracalny. Czynniki wpływające na efekt działania substancji na organizm: - rodzaj i właściwości fizyko- chemicznych substancji ( postać chemiczna, trwałość wiązań chemicznych, rozpuszczalność, inne) - droga i szybkość wnikania - układ pokarmowy - układ oddechowy - skóra i błony śluzowe - bezpośrednio do krwioobiegu Dawka: - dawka graniczna (progowa) - Do sis minima DM - ilość substancji wywołująca pierwsze dostrzegalne skutki biologiczne (najmniejszy poziom narażenia) - dawka le cznicza - dasis therapeupica lub dasis curatiwa DC - ilość wykazująca działanie farmakologiczne, nie wywołująca istotnych zakłóceń w organizmie - dawka toksyczna - dasis toxica DT - ilość wywołująca objawy zatrucia oraz odwracalne zaburzenia czynnościowe - dawka śmiertelna - dasis letalis DL - ilość powodująca uszkodzenie nieodwracalne i śmierć. Rodzaje zatruć: - zatrucie ostre - natychmiastowy wyniki działania toksycznego, wyróżniający się silnymi zaburzeniami czynnościowymi, często kończącymi się śmiercią - zatrucie p odostre - charakteryzujące się łagodnym przebiegiem i lepszymi rokowaniami - zatrucie przewlekłe- powstające na skutek działania małych dawek, pobieranych przez dłuższy czas, na ogół w wyniku kumulacji trucizn w organizmie. Efekt działania może być bardzo odległy i występować w postaci wad wrodzonych, rozwojowych i genetycznych lub nowotworów. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz