Thomas Hill Green i Francis Herbert Bradley

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Thomas Hill Green i Francis Herbert Bradley - strona 1 Thomas Hill Green i Francis Herbert Bradley - strona 2 Thomas Hill Green i Francis Herbert Bradley - strona 3

Fragment notatki:

- Thomas Hill Green - GB -/1836 - 1882/;
-filozofem moralności
-profesor oxfordzki
-ksztalcil uczniow w duchu idealizmu
-studiowal w Heidelbergu /przekaz myśli niemieckiej ze źródła/
-próbuje krytycznie odnieść się do empirystycznej tradycji /Locke, Hume/: za sprawą wglądu w myśl Kantowską;
-jest w swoim wykształceniu naturalistą, przyrodnikiem -krytykujac ewolucjonizm twierdzi, że człowiek nie jest zwierzęciem -człowiek ma przekraczać naturę /nie może być interpretowany jako istota naturalna/zwierzęca/; - Umysł , świadomość jednostkowa jest udziałem w świadomości powszechnej , inteligencji boga / ducha / → elementy teologiczne ; -heglista - John Warel - nikt nic o nim nie wie, ale GB -/1843 - 1925/
-powiązany z cambridge
-z wykształcenia przyrodnik - Przekracza elementy naturalistyczne , rozwija swoją filozofię w duchu idealistycznym ; - Francis Herbert Bradley - GB -/1846 - 1924/
-wiele odniesień do niego w angielskiej myśli filozoficznej.
-Heglista - w sformulowaniu systemu, posługuje się kategoriami heglowskimi - absolut, dialektyka /zapożyczenia językowe, kategorialne/;
-wykazywal we wszystkim sprzecznosc
-uznawal koherencyjna koncepcje prawdy
-Główne dzieło: Zjawisko i rzeczywistość /lata 90, XIX wieku/;
-Przedstawiał tam neoheglowskie stanowisko /jego interpretacje kategorii heglowskich - absolut = całość zjawisk, wypełnienie czym są zjawiska; absolut traktowany jako duch, nie ma on jednak waloryzacji religijnej /duchowość o charakterze laickim//;
-Interesuje go w rozpoznawalnej całości poznawcza działalność człowieka/jednostki ludzkiej.
-Relacja podmiot-przedmiot → absolut jest nadosobowym, w czym jednostka próbuje się odnaleźć /rozpoznać swoje poznanie/;
-Filozofia idealistyczna z odniesieniami do hegla, przez holizm. - w późniejszym okresie działał pod inspiracją myśli hinduskiej . -idealista empirysta- to, co zmienne to zjawiska, to co stale bezwzgledne itd. to rzeczywistosc, dialektyka operuje w ramach zjawisk, natomiast doswiadczenie daje pewnosc, poznanie rzeczywistosci (ale tam gdzie doswiadczenie to nadal sfera umyslu, więc to element idealistyczny) -odrzucal utylitaryzm i empirycyzm klasyczny - John S . Mill - GB -/1806 - 1873/
-Pozytywizm angielski: rzadko używany termin, wersja angielska jest bardziej zróżnicowana;zalicza się do zwiazanych z nim ewolucjonistow
-Miał kontakt z Comte'm, ale rozwijał swoją wersję pozytywizmu.
-Od kołyski przygotowywany przez ojca do przyszłej funkcji filozofa.


(…)

… są zminimalizowane /redukcja/;
-w filozofii akcent kladl na metodologie
-System logiki jest fundamentalnym dziełem XIX wieku - ustanawiający pewien standard dla działalności filozoficznej.
- John Locke - David Hume - George Berkeley
-Hobbes
Nurt pragmatyzmu amerykańskiego:
/miał europejskich reprezentantów/;
William James /1842 - 1910/;
Charles Peirce /1838 - 1914/;
Z początku ich niezależnej filozofii występowali razem - później ich drogi się rozeszły;
Badania dotyczące pragmatyzmu, wnikanie w propozycję filozoficzną byłaby zbliżona do utylitaryzmu.
Użyteczność, pragmatyczne podejście, do filozofii i filozofii do świata - wyraz aducha USA.
Reprezentowali różne typy wykształcenia:
James: lekarz, kompetencje medyczne zaczął rozwijać w kompetencje psychologii, jednocześnie z tych elementów kształtuje pragmatyzm filozoficzny /praktyka życia jednostki/;
→ idzie za tym co człowiek przeżywa, co jest dane jednostce - taki typ filozofii ma sens, jego filozofia to filozofia strumienia świadomości /to co się rozwija w podmiocie poznającym/; Uczniów kształtował psychologicznie;
Henry James - jeden z najwybitniejszych amerykańskich pisarzy - proza psychologiczna - William James /jego brat/ rozwinie w pragmatyzm i psychologizm…
… epistemologię w obszernym rzucie /osiowa problematyka jako filozofa-pozytywisty/;
-rozważał status logiki praktycznej, którą posługują się naukowcy i rozwijają naukę.
-Rozważa problemy definicyjne → przyjąć określenie czym jest prawo nauki, hipotezy, twierdzeń konkurujących. -Najbardziej istotna jest metoda badawcza, najbardziej skuteczna i jaką w większości nauk da się zastosować. -Rozważa i indukcję…
… w wylansowaniu głównych założeń pragmatyzmu /i nazwy/;
→ postanowił zaprzestać używać nazwy pragmatyzmu, zaczął nazywać swój nurt pragmatycyzmem aby odciąć się od Jamesa /po kłótni/;
Zbliżony do pozytywizmu Millowskiego, Peirce proponuje filozofię naukową: przypatrywać się procedurom badawczym.
Zasadniczym pytaniem: jak uczynić nasz język możliwe najbardziej adekwatnym do tego co czynimy i do tego co robimy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz