Testy przykładowe - testy przykładowe, (sem III)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Testy przykładowe - testy przykładowe, (sem III) - strona 1 Testy przykładowe - testy przykładowe, (sem III) - strona 2 Testy przykładowe - testy przykładowe, (sem III) - strona 3

Fragment notatki:

Testy przykładowe - statystyka matematyczna
1. Dla zmiennej losowej ciągłej (produkcja sprzedana w przedsiębiorstwach przemysłowych w mln zł) o rozkładzie zbliżonym do normalnego prawdopodobieństwo realizacji tej zmiennej w przedziale od mln zł do mln zł wynosi: 0.9973, 0.9545, 2.58, 0.3413. 2. Czy dystrybuanty rozkładu zmiennej losowej w punktach oraz są: równe, pierwsza niższa od drugiej, druga niższa od pierwszej, nie można sformułować odpowiedzi.
3. Jeżeli w przypadku dowolnej, jednej próby losowej, poziom ufności wzrasta od 0.95 do 0.99, to która z par wyników względnego błędu losowego oceny wartości oczekiwanej jest jedynie możliwa: 2.632%; 2%, 2.632%; 2.632%, 2%; 2.632%, 2%; 2%.
4. Jeżeli dany ciąg wartości dystrybuant empirycznych dla rozkładu liczby kontraktów zagranicznych , zawartych na produkcję eksportową 149 polskich form przemysłu włókienniczego w 1997 roku ma postać: { 0.49 0.68 0.81 0.90 0.97 0.99 1.00], to ile było firm włókienniczych, które zawarły dokładnie 3 kontrakty zagraniczne: 21 firm, 10 firm, 13 firm, 17 firm.
5. Które z założeń jest właściwe rozkładowi Poissona dla zmiennej losowej skokowej: p wzrasta i n wzrasta, p obniża się i n obniża się, p wzrasta i n obniża się, p obniża się i n wzrasta.
6. Reguła trzech odchyleń standardowych odnosi się do rozkładu normalnego zmiennej losowej ciągłej. Jakie prawdopodobieństwo odpowiada tej regule: 0, 1, 0.9973, 0.9583.
7. Przyporządkowanie kolejnym przedziałowym realizacjom zmiennej losowej empirycznych skumulowanych częstości oznacza oszacowanie: wektora dystrybuant empirycznych, wektora wskaźników struktury, liczebności skrajnych, ogólnej sumy wartości realizacji zmiennej.
8. Wylosowano dwie niezależne próby losowe ( i ) pracowników z wyższym wykształceniem oraz bez wyższego wykształcenia w warszawskiej formie usług turystycznych. Pracowników tych zbadano ze względu na poziom zadłużenia w Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej. Otrzymano m.in., że nieobciążone wariancje zadłużenia wynoszą: 5476 oraz 3249. Czy iloraz tych wariancji uznany może być jako statystycznie istotny z prawdopodobieństwem błędu I rodzaju na poziomie: powyżej 0.1, od 0.05 do 0.1, od 0.01 do 0.05, 0.01 i mniej.
9. Zmienna losowa X ma w populacji generalnej rozkład normalny

(…)

… odrzuceń tej hipotezy: 12, 13, 14, 15.
13. Ocena przeciętnego przyrostu zadłużenia (Y) względem pieniężnych dochodów (X) wiejskich gospodarstw indywidualnych wynosi +0.194, przy średnim losowym błędzie tego oszacowania równym 0.097. Przy dwustronnej hipotezie alternatywnej, na pewnym poziomie istotności można uznać otrzymaną ocene regresji liniowej jako statystycznie istotną. Ile w tej sytuacji wynosi…
…, nie odrzucić, przyjąć, nie można podjąć żadnej decyzji. Komentarz: 18. Waga konserw mięsnych powinna - zgodnie z normą - wynosić 250 g z odchyleniem standardowym ±5 g. Zakupiono 100 konserw, których średnia waga wynosiła 245 g. Czy nie zakładano zbyt wysokiej normy? Jak należy sformułować hipotezę alternatywną i jaki test należy zastosować: dwustronnie; test na średnią (zapisz wzór), prawostronnie; test…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz