Testy 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 798
Wyświetleń: 1890
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Testy 2 - strona 1 Testy 2 - strona 2 Testy 2 - strona 3

Fragment notatki:

1. Jakie są konsekwencje przyjęcia kumulatywnego zbiegu przepisów ustawy?
a) sąd orzeka karę i śr. karne na podst. Przepisu przewidującego najsurowsze zagrożenie ustawowe
b) sąd orzeka kary na podst. poszczególnych zbiegających się przepisów a następnie kieruje do wykonania najsurowszą karę
c) sąd orzeka karę od najniższego ustawowego zagrożenia przewidzianego w którymś ze zbiegających się przepisów do najwyższego ustawowego zagrożenia przewidzianego którymś ze zbiegających się przepisów
d) sąd orzeka karę na podst. przepisu przewidującego karę najsurowszą, w wys. Do górnej gr. ustawowego zagrożenia zwiększonej o połowę
e) żadna z powyższych odp. nie jest poprawna
2. Zanim zapadł pierwszy nieprawomocny wyrok sprawca popełnił przestępstwo A, B i C. Za przestępstwo A wymierzono mu karę 2 lat pozbawienia wolności, za przestępstwo B wymierzono mu karę 15 lat pozbawienia wolności, zaś za przestępstwo C wymierzono mu karę 1 miesiąca ogr. wolności. W takim wyp. sąd orzeknie:
a) łączna kara 15 lat pozbawienia wolności
b) karę łączną nie niższą niż 15 lat pozbawienia wolności i nie wyższą niż 17 lat i 15 dni pozbawienia wolności
c) karę łączną 15 lat i 15 dni pozb. wolności
d) karę łączną 15 lat pozb. Wolności oraz karę 1 miesiąca ogr. wolności, którą skazany będzie odbywał po odbyciu kary pozbawienia wolności
e) żadna z powyższych odp. nie jest poprawna.
3. Zakwalifikuj wg poniżej podanych kryteriów przestępstwo z art.161 par.3 kk:
Art. 161 par.1, Kto wiedząc, że jest zarażony wirusem HIV, naraża bezpośr. Inną osobę na takie zarażenie, podlega karze pozb. wolności do lat 3.
a) zbrodnia
b) występek
c) materialne ( skutkowe)
d) formalne
e) powszechne
f) indywidualne właściwe
g) ind. niewłaściwe
h) umyślne
i) nieumyślne
J) umyślno-nieumyślne
k) z działania
l) z zaniechania
m) z działania lub z zaniechania
n) naruszenia dobra prawnego
o) abstrakcyjnego narażenia na niebezp. Dobra prawnego
p) konkretnego narażenia na niebezp. dobra prawnego.
4. Podaj granice (górna i dolna), w jakich może zostać wymierzona kara nadzwyczajnie złagodzona za przestępstwo z art.161 par.1 kk
5. Wybierz poprawną odp.
a) nie stanowi przestępstwa czyn, którego społ. szkodliwość nie jest znaczna
b) nie popełnia przestępstwa sprawca, którego wina jest znikoma
c) nie stanowi przestępstwa czyn, którego społ. szkodliwość nie jest znaczna, zaś wina jest znikoma


(…)

… kary:
1. 1 rok pozb. wolności, 230 stawek dziennych grzywny
2. 4 miesiące ogr. wolności , 100 stawek dziennych grzywny
3. 8 miesięcy ogr. wolności, zakaz prowadzenia pojazdów na 2 lata
4. 3 lata pozb. wolności, 220 stawek dziennych grzywny, zakaz prowadzenia pojazdów na 3 lata, obowiązek naprawienia szkody. 20. Podaj przynajmniej dwie podstawy wymiary samoistnej kary grzywny…
… jest, że w wyp. depenalizacji częściowej następuje zatarcie skazania z mocy prawa
a) tak
b) nie
7. Wskaż twierdzenie prawdziwe
a) nieletni może odpowiadać tylko za zbrodnie
b) nieletni może odpowiadać karnie, tylko wówczas, dgy przepis części szczególnej kk tak stanowi
c) nieletni nigdy nie może odpowiadać karnie
d) żadne z powyższych twierdzeń nie jest poprawne
8. W rozumieniu kk nieletnim jest wyłącznie osoba…

10. W nauce prawa karnego można spotkać następujące sposoby interpretacji znamienia godzenia się w odniesieniu do zamiaru ewentualnego
a) sprawca przewiduje możliwość popełnienia czynu zabronionego , jest mu obojętne czy będzie ponosił odp. karną za ten czyn czy też nie
b) sprawca ani chce aby nastąpiła realizacja znamion typu czynu zabronionego ani też nie chce, aby ona nie nastąpiła
c) sprawca ma świadomość wysokiego prawdopodobieństwa realizacji znamion typu czynu zabronionego nie sądzi, że tego uniknie
d) sprawca działa w błędzie co do prawdopodobieństwa nastąpienia realizacji znamion typu czynu zabronionego
e) żadna z odp. nie jest poprawna
11. W jakich gr. (górna i dolna) (stawki dzienne) orzekania jest grzywna
a) obok kary pozb. wolności
b) obok warunkowego zawieszenia kary ogr. wolności
c…
… ustawowego zagr. przewidzianego którymś ze zbiegających się przepisów
d) sąd orzeka karę na podst. przepisu przewidującego najsurowszą karę w wys. od górnej gr. ustawowego zagr. zwiększonej o połowę
e) żadna z odp. nie jest poprawna
28. Koniecznym war. współsprawstwa jest zrealizowanie przez każdego ze współsprawców co najmniej części znamion czynu zabronionego objętego porozumieniem
a) tak
b) nie
29…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz