Teorie handlu zagranicznego - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 833
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teorie handlu zagranicznego - wykład - strona 1 Teorie handlu zagranicznego - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Prof. Janusz Świerkocki
Teorie Handlu Międzynarodowego
Wykład III – Teorie handlu zagranicznego
Teoria jako taka ma wiele definicji. Nas będzie interesowało jej najprostsze – intuicyjne ujęcie. Otóż
domyślnie teoria to model (uproszczone odwzorowanie) rzeczywistości. Uproszczenie to pozwala na
zwrócenie uwagi na najistotniejsze elementy. W przypadku THZ chodzi o przyjrzenie się
najważniejszym elementom HZ. Można powiedzieć, że na teorię składa się pewien zbiór
najważniejszych elementów. Zbiór ten jest różnie dobierany, w zależności od założeń teorii. Założenia
teorii polegają na przyjęciu (określeniu), które elementy rzeczywistości są najistotniejsze w danym
(badanym) przypadku.
Obrazowo teorię i jej relację z rzeczywistością można porównać do samolotu i jego modelu. Model
stanowi jedynie uproszczone odwzorowanie prawdziwego samolotu. Model wygląda jak prawdziwy
samolot, jednak jest od niego mniejszy i zwykle nie lata.
THZ zajmują się wyjaśnianiem kilku istotnych zjawisk związanych z HZ. W procesie wyjaśniania co do
zasady przyjmują, że gospodarkę rozpatruje się wyłącznie w kategoriach wielkości realnych.
Wielkości pieniężne (nominalne/monetarne4) są pomijane. W związku można powiedzieć, że THZ
stosują podejście ilościowe. Skoro pomija się wpływ pieniądza na procesy gospodarcze, to THZ nie
odnoszą się do wartości. (Np. w ogóle nie rozpatruje się kursu walutowego). Takie rozwiązanie
sprawia, że np. eksport poszczególnych państw jest zależny wyłącznie od zasobów ich gospodarek
oraz efektywności tych zasobów. Dlatego onegdaj5 mówiło się o czystych teoriach HZ.
Drugą (obok koncentracji na sferze realnej) cechą THZ jest to, że rozpatrują HMN w długim okresie.
HMN w okresie krótkim nie jest wyjaśniany przez THZ. Takie podejście zostało wymuszone przez to,
że w krótkich okresach na HMN mają wpływ czynniki losowe (koniunkturalne) – takie jak np. klęski
żywiołowe.
THZ można podzielić na dwie podstawowe grupy:
1. Tradycyjne THZ;
2. Współczesne THZ.
Powyższy podział wynika nie tylko z chronologii ale przede wszystkim z tego faktu, że tradycyjne THZ
(TTHZ) odwołują się do modelu konkurencji doskonałej i w związku z tym do handlu zagranicznego
podchodzą całościowo, chciałoby się rzec makroekonomicznie do wszystkich geograficznych i
rzeczowych form HMN. Z kolei współczesne THZ (WTHZ) wychodzą z założenia, że świat nie jest oparty
na modelu konkurencji doskonałej tylko na niedoskonałej konkurencji. W związku z tym niemożliwe
jest istnienie jednej uniwersalnej teorii opisującej cały NMN do jakiego dochodzi na świecie. W efekcie
WTHZ inaczej niż TTHZ zauważają istnienie i wpływ na gospodarkę KTN oraz BIZ.
Teorie HZ zajmują się:Odpowiedzią na pytanie: Dlaczego kraje handlują? Jakie są przyczyny handlu? Jak można
wyjaśnić rozmiary handlu? Dlaczego w długim okresie wolumen handlu rośnie szybciej niż
produkcja?
Wskazują na determinanty zróżnicowania struktury handlu. Odpowiadają na pytanie
dlaczego różne kraje eksportują i importują różne towary?
Pokazują na czym polegają korzyści z HMN. Opisują na czym polega odnoszenie tych korzyści.
Rozważają, czy wysoki wolumen eksportu jest miarą HMN (czy może lepszą jest eksport netto
(czyli eksport – import) ). Analizowaniem jak dystrybuowane są w gospodarce korzyści z
eksportu. Czy równomiernie, czy są grupy czerpiące większe korzyści z HMN.
Prof. Janusz Świerkocki
Teorie Handlu Międzynarodowego
Wykład III – Teorie handlu zagranicznego
Rozpatrują od czego zależą rozmiary korzyści z HMN.
THMN starają się dociec jaka jest relacja między wzrostem gospodarczym a HMN.
Odpowiadają na pytanie: jak HMN wpływa na wzrost gospodarczy?
Próbują sprawdzić prawdziwość tezy, że wzrost gospodarczy generalnie prowadzi do wzrostu
uzależnienia gospodarki danego kraju od zagranicy (od HMN).
Z powyższego wynika, że THMN mają charakter teorii pozytywnych, tzn. objaśniających rzeczywistość,
ale raczej niezdolnych do prognozowania przyszłych zdarzeń i formułowania zaleceń odnoszących się
do przyszłości. Teorie HZ odpowiadają na pytanie dlaczego świat (HMN) jest jaki jest, natomiast na
podstawie wniosków odnoszących się do teraźniejszości a wypływających z tych teorii ludzie mogą
formułować tezy co do przyszłości (choć same teorie tego nie czynią). Można powiedzieć, że teorie
HMN niosą sugestie normatywne.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz