Teorie agresji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teorie agresji - strona 1 Teorie agresji - strona 2

Fragment notatki:


SKĄD SIĘ BIERZE ZŁO? TEORIE AGRESJI. Agresja - zachowanie ukierunkowane na zadanie cierpienia innemu człowiekowi, który jest motywowany do uniknięcia tego cierpienia:
Agresja wroga (gniewna) - cierpienie ofiary jest głównym lub jedynym celem sprawcy
Agresja instrumentalna - cierpienie jest instrumentem do osiągnięcia innego celu. Teorie agresji Teoria instynktu Agresja to zachowanie wrodzone, zdeterminowane biologiczną koniecznością wyładowania energii agresywnej, mało podatne na wpływy zewnętrzne i proces uczenia się. Jest automatycznie wzbudzana przez pojawienie się w otoczeniu wyzwalaczy oraz hamowana przez kontrwyzwalacze, zdolność do właściwego reagowania na te bodźce jest wrodzona. Agresja ma charakter spontaniczny, może pojawić się bez powodów zewnętrznych.
Wrodzone wzorce zachowań agresywnych występują powszechnie u ryb i ptaków, u zwierząt wyższych mogą w ogóle nie wystąpić.
Nie ma dowodów na to, że u wyższych zwierząt agresywna energia jest spontanicznie produkowana i składowana w organizmie, a kumulacja prowadzi do spontanicznej agresji.
Większość potwierdzających danych pochodzi z obserwacji zwierząt niższych. Teoria popędu Agresja stanowi wprawdzie rozładowanie popędu, jednak sam popęd i sposób jego rozładowania jest rezultatem oddziaływania czynników sytuacyjnych. Każda agresja jest wynikiem frustracji, zaś każda frustracja rodzi tendencję do agresji. Tendencja do agresji jest tym większa:
im większa jest wartość zablokowanego celu
im bardziej frustracja uniemożliwia jego osiągnięcie
im większa liczba działań zostaje zablokowana. Strach przed karą może spowodować:
• Przemieszczenie agresji - skierowanie na obiekt zagrożony mniejszą karą
• Zmianę postaci agresji - zastąpienie reakcją agresywną słabiej zagrożoną karą. Ograniczenia koncepcji: ♦ Nie tylko agresja
♦ Nie każda frustracja
♦ Nie sama frustracja
♦ Nie frustracja, ale inne czynniki Teoria uczenia sie Agresja, podobnie jak niemal wszystkie ludzkie zachowania jest nabytym w trakcie życia rezultatem uczenia się za pośrednictwem warunkowania sprawczego i modelowania. Gdy agresja prowadzi do uzyskania nagrody - utrwala się i narasta u jednostki. Ludzie uczą się także agresji obserwując zachowanie innych i jego skutki. Podatność na oddziaływanie modeli zależy od konsekwencji zachowań. Wyznaczniki agresji Czynniki wyznaczające natężenie agresji: Prowokacja Prowokacja w formie fizycznego ataku lub obelgi słownej wywołuje i nasila agresję, bo: Wzbudza gniew i cierpienie, motywując do ich pozbycia się za pośrednictwem agresji
Wzbudza pragnienie rewanżu przez agresję zgodnie z zasadą wzajemności ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz