teoria podejnomania decyzji - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1631
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
teoria podejnomania decyzji - omówienie - strona 1 teoria podejnomania decyzji - omówienie - strona 2 teoria podejnomania decyzji - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Decyzja - wybór jednego spośród rozpoznanych i uznanych za możliwe wariantów przyszłego działania
Teoria podejmowania decyzji - wypracowanie i dostosowanie dokładnych informacji , ich przetworzenie i przekazanie wyników do ośrodka decyzyjnego. Kierownicy będą kierować się nimi przy podejmowaniu racjonalnej decyzji. 1. Matematyczne podejście w teorii decyzji - poszukiwanie „optymalnej decyzji” odpowiadającej rzeczywistym warunkom, na tej podstawie wybiera się decyzje prowadzącą do najmniejszej straty; badane są związki między prawdopodobieństwami zdarzeń 2. Psychologiczna teoria decyzji - uwzględnienie przy podejmowaniu decyzji predyspozycji i cech osobowości, np. percepcja, pamięć i cech pozaosobowych np. wykształcenie, staż pracy itd. 3. Naukowa metoda ustalania koncepcji decyzyjnych - ustalanie możliwości rozwiązań na drodze „od szczegółu do ogółu” i „od ogółu do szczegółu” w ramach procedury: TEORIA: a. Abstrakcja B. Hipoteza C. Teza PRAKTYKA: D. Program(ustalenie działań) E. Wdrożenie
Podstawowy wyznacznik racjonalności podejmowania decyzji: sam decydent i otoczenie podejmowania decyzji
Warunek racjonalności decyzji (wg. Kotarbińskiego) - 1. Uzyskane informacje, 2. Umiejętność przyswajania informacji i przekształcania ich w decyzję, 3. Dążenie do podjęcia racjonalnej decyzji (ZASADA MAKSYMALIZACJI EFEKTU)
Racjonalność rzeczowa (idealna) - dostosowanie działania do całokształtu wiedzy o problemie; stan bardzo trudny do osiągnięcia Racjonalność metodologiczna - pozwala formułować postulaty podnoszące efektywność; postępowanie zgodne z posiadaną wiedzą i wypracowaną procedurą postępowania w sytuacjach o podobnych cechach
TYPY DECYZJI: - z pkt widzenia CZASU: decyzje strategiczne (najszerszy zakres, cele długookresowe, przesądzają o sposobie wykorzystania zasobów firmy, efekty rozległe i długotrwałe); decyzje taktyczne (średni zasięg, uszczegółowienie i doprecyzowanie decyzji strategicznych) decyzje operacyjne (realne procesy w określonym czasie, wykorzystanie posiadanych zasobów i ustalonych procedur) - z pkt widzenia STRUKTURY PROBLEMU: programowalne/rutynowe/powtarzalne - standardowe reagowanie na proste problemy nieprogramowalne - sytuacje nietypowe, nowe, niepewne, przy brak procedur - z pkt widzenia RACJONALNOŚCI: racjonalne - gdy dostępne są informacje, działania i reguły podejmowania decyzji nieracjonalne - nie ma dostatecznych informacji, reguł, procedur
RODZAJE DECYZJI: - stopień złożoności: innowacyjne, standardowe, proste - stopień oddziaływania na otoczenie: kierownicze, doradcze, wykonawcze - tematyki: prognostyczne, planistyczne, rozwojowe, realistyczne - struktury: kształtujące bazę materiałowo-techniczną, sytuację kadrową, funkcjonowanie układu - ze wzg. na formę: decyzje z własnej inicjatywy kierownika, aprobujące, kolektywne, indywidualne

(…)

… - intuicja człowieka, fantazja, pomysłowość, ciekawość, np. burza mózgów zbierania i porządkowania - uporządkowane struktury lub pojęcia, np. drzewo decyzyjne kombinowane - wszystkie elementy poprzednich, np. psychodrama dedukcyjne - dążenie do logicznie uporządkowanych struktur indukcyjne - nawiązują do rzeczywistości, ale są hipotezami np. eksperymenty integratywne - elementy wcześniej omawianych, np. analiza wartości różnicowane metody …
… - diagram ości ryby), analiza Pareto, analiza ekspansywna - Formy prezentacji problemów: drzewo decyzyjne (łańcuch działań poszukiwania rozwiązań, aby rozpoznać wszystkie warianty decyzyjne); scenariusz decyzyjny (relacja między podejmującym decyzję a ekspertem, aby rozpoznać czynniki wpływające na wybraną decyzję)
POJAWIENIE SIĘ PROBLEMU ->ZBIERANIE INFORMACJI -> USTALANIE PRZYCZYN -> KREOWANIE ROZWIĄZAŃ…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz